Ministru kabinets 2005. gada 9. novembrī Civillikuma komentāru izstrādes darba grupai piešķīra Ministru kabineta balvu par nozīmīgu ieguldījumu tiesiskas Latvijas valsts attīstībā. Darba grupā darbojušies arī Augstākās tiesas senatori Rolands Krauze, Zigmants Gencs un Gunta Višņakova.

Civillikuma komentāru sagatavošanu darba grupa uzsāka tūlīt pēc Civillikuma atjaunošanas 1992.-1993. gadā. Rolands Krauze un Zigmants Gencs iesaistījās Civillikuma Mantojuma tiesību daļas, bet Gunta Višņakova – Lietu tiesību daļas komentāru sastādīšanā.

Rolands Krauze norāda, ka līdzās darba grupas dalībniekiem jāpiemin arī nu jau aizsaulē aizgājušā profesora Jāņa Vēbera ieguldījums – tieši viņš bijis darba grupas izveides iniciators. Vienlaikus Rolands Krauze atzīst, ka ir būtiski turpināt Civillikuma komentāru pilnveidošanu atbilstoši izmaiņām likumā, tiesu praksē un tiesību zinātnē.

Ministru kabineta balva Civillikuma darba grupai tiks pasniegta 18. novembrī.