14. maijā, plašam interesentu pulkam klātesot, Augstākajā tiesā tika prezentēts pirmais tiesību zinātnieku pētījums Latvijā par administratīvā procesa jautājumiem tiesā. „Latvijas Vēstneša” izdoto grāmatu „Administratīvais process tiesā” tiesību doktores un senatores Jautrītes Briedes zinātniskajā redakcijā sagatavojis jaunās paaudzes juristu kolektīvs, seši no viņiem – Senāta Administratīvo lietu departamenta senatoru palīgi.

Senatore Jautrīte Briede uzsver, ka viņai par grāmatu īpašs prieks kā Latvijas Universitātes pasniedzējai, jo ir izaugusi jaunā zinātnieku paaudze, kuru atziņas ir bijis vērts apkopot. Grāmatā ir veiksmīgi apvienotas administratīvā tiesas procesa teorijas atziņas un tiesu prakse, kas jau ir nostiprinājusies Administratīvā procesa likuma darbības gados. Taču tiesu prakse aizvien attīstās, rodas jaunas idejas un risinājumi, un jau tagad tiek rakstīti nākamie maģistru un doktoru zinātniskie darbi arī šajā tiesību nozarē.

Grāmatas priekšvārda autors, bijušais Senāta Administratīvo lietu departamenta, tagad Civillietu departamenta priekšsēdētājs Valerijans Jonikāns vēlēja, lai būtu vēl nākamās grāmatas, bet par šo pirmo viņš jokojot atzinīgi teica: „Ar šo grāmatu var sakaut pretinieku”.

Savukārt Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns atzīmēja to, ka uz grāmatas atvēršanu ir pilna zāle interesentu, starp tiem Latvijā pazīstami juristi, kas liecina par grāmatas nozīmi. Viņš pauda atzinību, ka senatore Jautrīte Briede saspringtajā tiesneša darba ikdienā atrod laiku arī zinātniskam darbam, bet jo īpaši Augstākās tiesas priekšsēdētājs lepojas, ka grāmatas tapšanā nozīmīgu ieguldījumu devuši jauni cilvēki – Augstākās tiesas senatoru palīgi. „Tas liecina, ka attīstāmies pareizā virzienā,” vērtēja A. Guļāns.

Atzinību jauno tiesību zinātnieku veikumam izteica arī tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Bičevskis un „Latvijas Vēstneša” valdes priekšsēdētāja Daina Ābele. Viņi atzīmēja grāmatas „Administratīvais process tiesā” trīs vērtības: tas ir pirmais plašais pētījums par administratīvo procesu tiesā Latvijā; tas ir pieredzes bagātu un jaunu tiesību zinātnieku kopdarbs un tas bijis mērķis, kura sasniegšanai spējušas vienoties tādas nozīmīgas iestādes kā „Latvijas Vēstnesis”, Tieslietu ministrija un Augstākā tiesa.

Grāmata „Administratīvais process tiesā” nopērkama „Latvijas Vēstneša” grāmatu apgādā Bruņinieku ielā 41, cena 16,80 lati.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211