Augstākās tiesas tiesneši 21.februāra plēnumā pieņēma lēmumu aicināt Saeimu atjaunot un saglabāt Latvijas Republikas augstākajai tiesu instancei tās vēsturisko nosaukumu „Senāts”, kas tai atņemts ar 2013.gada 13.jūnija grozījumiem likumā „Par tiesu varu”.

Augstākās tiesas plēnums norāda, ka Senāts ir vēsturiskais Latvijas augstākās tiesu instances nosaukums, kas tika noteikts ar Latvijas tiesu sistēmas pirmo pamatlikumu – 1918.gada 6.decembra Latvijas Tautas padomes „Pagaidu nolikumu par Latvijas tiesām un tiesāšanās kārtību” – un pastāvēja visu Latvijas pirmsokupācijas laiku līdz 1940.gada 26.novembrim.

Atjaunotajā Latvijas Republikā 1992.gada 15.decembra likumā „Par tiesu varu” kasācijas instancei Augstākajā tiesā atjaunots tās vēsturiskais nosaukums „Senāts” un tāds tas bijis līdz pat 2014.gada 1.janvārim.

Augstākās tiesas plēnums aicina ievērot, ka Senāts ir kasācijas instances tiesas nosaukums procesuālā nozīmē un ir plaša Senāta tiesu prakse un izveidota stabila Senāta judikatūra. Latvijas Senāts 22 gados (1918–1940) izšķīris vairāk nekā 65 000 lietu, bet Augstākās tiesas Senāts 18 gados (1996–2013) 34 563 lietu, tas ir, kopā vairāk nekā 100 100 tiesas spriedumu un lēmumu pieņemts ar Senāta vārdu. Ir nesaprotami, kāpēc tā vietā tagad kasācijas instance ir vienkārši Augstākās tiesas departamenti.

Jāatzīmē, ka pērnā gada 19.decembrī. atzīmējot Latvijas Senāta 95.gadadienu, toreizējais tieslietu ministrs Jānis Bordāns atzina, ka atteikšanās no vēsturiskā Senāta nosaukuma kasācijas instancei bijusi kļūda, ko, iespējams, vajadzētu labot. Tieslietu ministrija informējusi Tieslietu padomi, ka tās nodomā ir rosināt grozījumus likumā „Par tiesu varu”, kas ļautu atgriezties pie vēsturiskā nosaukuma.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211