Augstākā tiesa izsludinājusi konkursu trīs zinātniski analītisko padomnieku amata vietām – pa vienai vakancei katrā no trim Augstākās tiesas departamentiem – Administratīvo lietu departamentā, Civillietu departamentā un Krimināllietu departamentā. 

Zinātniski analītisko padomnieku galvenie amata pienākumi būs veikt zinātniskās pētniecības darbu, kas nepieciešams departamenta darba nodrošināšanai; piedalīties nolēmumu projektu izstrādē sarežģītās lietās; piedalīties normatīvo aktu izstrādē; analizēt departamenta praksi un koordinēt departamenta judikatūras datubāzes veidošanu, kā arī pārstāvēt departamentu konferencēs.

Amata kandidātiem tiek prasīts maģistra grāds tiesību zinātnē, par vēlamu vai par priekšrocību tiks uzskatītas uzsāktas doktorantūras studijas vai doktora grāds. Nepieciešama arī iepriekšēja vismaz 5 gadu pieredze darbā tiesu sistēmā vai zinātniski pētnieciskajā jomā attiecīgi administratīvo tiesību, civilprocesa un privāttiesību vai krimināltiesību jomā. Kandidātiem tiek prasītas arī teicamas latviešu un angļu vai vācu valodas, Administratīvo lietu departamentā – var būt arī franču valodas zināšanas.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 19.decembris.

Zinātniski analītisko padomnieku štata vietas Augstākajā tiesā tiek veidotas, lai stiprinātu kasācijas instances kapacitāti. Ņemot vērā Augstākajā tiesā izskatāmo lietu sarežģītību, atbilstoša, augsti kvalificētu tiesnešu atbalsta personāla nodrošināšana ir viens no risinājumiem kvalitatīvai un savlaicīgai lietu izskatīšanai esošās tiesnešu noslodzes situācijā.

Konkursa sludinājumu skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211