Augstākā tiesa ir iesaistījusies Eiropas Komisijas Septītās Ietvarprogrammas pētniecības projektā „Pretterorisma pasākumu izmantošana drošības uzlabošanai Eiropā – to ietekme, tiesiskums un efektivitāte” (Securing Europe through Counter-terrorism: impact, legitimacy and effectiveness). Projekta ietvaros 5.septembrī Rīgā, Augstākās tiesas telpās, notiks projekta darba grupas sanāksme, lai prezentētu un izvērtētu pirmo divu darba posmu rezultātus.

Ar ziņojumiem par pretterorisma pasākumu ietekmes, tiesiskuma un efektivitātes paradigmām juridiskajā, socioloģiskajā, rīcības un demokrātiskajā aspektā uzstāsies ziņojumu autori Matiass Fermeilens(Mathias Vermeulen) (Centre for Irish and European Security), Ērika Dauninga(Erika Downing) (Cork Institute of Technology), Rozemareina van der Hilsta (Rozemarijn van der Hilst (Peace Research Institute Oslo), kā arī projekta vadītāja profesore dr. Fiona de Londrasa (Fiona de Londras (University of Durham). Pēc katra ziņojuma paredzētas diskusijas.

Darba valoda – angļu.

Augstskolu mācībspēki, doktoranti, jaunie pētnieki, kuru pētnieciskās intereses saskan ar projekta tēmu, aicināti piedalīties šajā seminārā, lai diskusijās izteiktu savu viedokli un jautājumus par ziņojumiem.

Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālruni 67020389.

 

Šis dokuments neatspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Tajā paustais viedoklis un interpretācijas atspoguļo tikai tās autoru uzskatus. Eiropas Komisija nenes nekādu atbildību par šīs informācijas tālāku izmantošanu.