Augstākā tiesa ir iepazinusies ar Ministru kabineta 27. marta sēdē izskatīto Ārlietu ministrijas ziņojumu „Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas izskatītajām lietām, kurās iesniedzēju sūdzību pamatā ir bijušas nacionālo tiesu darbības nepilnības” un nolēmusi nepastarpināti uzklausīt Ministru kabineta pārstāves starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Ingas Reines situācijas raksturojumu, lai pēc tam lemtu par turpmāko rīcību un risinātu problēmas Augstākās tiesas kompetences ietvaros.

Ministru kabineta pārstāvei starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Ingai Reinei nosūtīts aicinājums uz tikšanos ar Augstākās tiesas tiesnešiem.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis 28652211