Augstākā tiesa arī šogad atbalsta Ēnu dienu – pasaulē populāru skolēnu karjeras izglītības pasākumu, 11. februārī aicinot vidusskolēnus būt par „ēnām” Augstākajā tiesā.

Dodot iespēju ieskatīties Augstākās tiesas tiesnešu un tiesas darbinieku darba ikdienā, Augstākā tiesa palīdz paplašināt skolēnu redzesloku un izpratni par to nākotnes profesijā nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.

Aicinājumu kļūt par „ēnām” Augstākās tiesas tiesnešiem, tiesnešu palīgiem, un tiesas sekretāriem saņems vidusskolēni, kuru pamatojumos būs jūtama patiesa interese nākotni saistīt ar jurista un tiesneša profesiju.

Skolēniem, kuri vēlas kļūt par Augstākās tiesas „ēnām”, līdz 4. februārim jāpiesakās portālā www.enudiena.lv.

Izvērtējot iesniegto pieteikumu motivāciju, Augstākā tiesa sazināsies ar tiem skolēniem, kuri 11. februārī tiks aicināti būt par šīgada tiesnešu, tiesnešu palīgu, tiesas sekretāru un Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas darbinieku ēnām.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv