Lai analizētu sodu piemērošanas praksi, Augstākā tiesa sadarbībā ar krimināltiesību zinātniekiem veikusi plašu pētījumu par sodu piemērošanu narkotiku lietās un dzimumnoziegumu lietās. 25. aprīlī Augstākā tiesa organizē konferenci, kurā prezentēs šo pētījumu, diskutēs par sodu piemērošanas problēmām, vienotas tiesu prakses veidošanu un sodu atbilstību to mērķiem.

Uz konferenci tiks aicināti apgabaltiesu un rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši, piedalīsies Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta senatori, Krimināllietu tiesu palātas tiesneši un krimināltiesību zinātnieki. Soda noteikšanā būtiska loma ir prokuroram, tādēļ konferences darbā piedalīties aicināts arī ģenerālprokurors un Ģenerālprokuratūras pārstāvji.

Konferences pirmajā daļā ar ziņojumu par sodu piemērošanas problēmām uzstāsies krimināltiesību zinātņu profesore Valentīna Liholaja. Pārskatu par pētījumu sniegs krimināltiesību eksperts Andrejs Judins. Uzstāties ar ziņojumu aicināts arī Ģenerālprokuratūras pārstāvis.

Par sodu piemērošanas praksi un sodu noteikšanas dažādiem aspektiem konferences otrajā daļā dalībnieki plašāk diskutēs trīs darba grupās, ko vadīs Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta senatori Pāvels Gruziņš, Pēteris Dzalbe un Valda Eilande.

Pētījumā par sodu piemērošanas praksi analizēti 2007. gada tiesu spriedumi apgabaltiesās kā pirmās instances tiesās un Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā kā apelācijas instancē. Vēl līdz konferencei pētījuma secinājumus apspriedīs un izanalizēs Senāta Krimināllietu departamenta kopsēdē.

Pētījuma un konferences diskusiju mērķis ir sekmēt vienotas tiesu prakses veidošanu sodu noteikšanā. Šis ir pirmais plašākais šai problēmai veltīts pasākums Latvijā.
 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211