Augstākā tiesa apkopojusi Senāta nolēmumos paustās atziņas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lietās, kas izskatītas laika periodā no Administratīvo lietu departamenta darbības sākuma 2004.gadā līdz 2019.gada decembrim. Līdz ar to apkopojums veidots, secīgi atlasot Administratīvo lietu departamenta izteiktās atziņas par likumos, kas regulē KNAB darbību, ietvertajām tiesību normām.

Apkopojums veidots kā nolēmumos atrodamo atziņu apkopojums citātu veidā, kas pamatā sakārtoti nolēmumu pieņemšanas hronoloģiskā secībā. Apkopojumā ir ietvertas arī atziņas, kuras judikatūrā mainītas vai attīstītas tālāk, kā arī atziņas par tiesību normām, kuras vēlāk grozītas vai zaudējušas spēku, ja šīs atziņas var tikt izmantotas citās lietās vai lai parādītu judikatūras attīstību.

Šajās lietās skatāmos jautājumus regulē vairāki likumi: Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likums, likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums, likums „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām” (likums zaudējis spēku 2013.gada 1.janvārī) un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss.

Atziņas apkopoja un sistematizēja Administratīvās rajona tiesas tiesnese Dace Ābele, kura šobrīd pilda zinātniski analītiskā padomnieka pienākumus Judikatūras un zinātniski analītiskajā nodaļa, sadarbībā ar Senāta Administratīvo lietu departamentu.

 

Tiesu prakses apkopojumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lietās skatiet Augstākās tiesas mājaslapā sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses apkopojumi/ Administratīvās tiesības

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211