Augstākā tiesa (AT) apkopojusi tiesu praksi lietu izskatīšanā par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) maksātnespēju un bankrotu. Ir izpētītas 335 maksātnespējas lietas, kuru izskatīšana tiesās pabeigta 2003. gada pirmajā pusē.

Kā liecina lietu izpēte, maksātnespējas procesu administrēšana pārsvarā ir neefektīva, bieži maksātnespējas procesi bez objektīva iemesla turpinās ilgstoši, kontrole pār administratoru darbību nav nodrošināta. Likumā norādītais bankrota procedūras pamatmērķis – pēc iespējas pilnīgāk apmierināt kreditoru prasījumus – netiek sasniegts. Pārsvarā maksātnespējas procesa rezultātā visa atgūtā manta sedz tikai administrēšanas izdevumus vai pat tos nesedz. Administratoru darbības tiesiskuma kontrole, kā redzams izpētītajās lietās, netiek nodrošināta.

Augstākā tiesa vispārinājumā izteikusi savus apsvērumus Likuma par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju pilnveidošanu. Vispārinājums nosūtīts Saeimas juridiskās komisijas vadītājam Marekam Segliņam un tieslietu ministrei Vinetai Muižniecei.

Vispārinājums nosūtīts arī Ģenerālprokuroram Jānim Maizītim, norādot uz pieļautajiem likuma pārkāpumiem izpētītajās lietās un finanšu ministram Oskaram Spurdziņam Valsts ieņēmumu dienesta un finanšu policijas lomas nostiprināšanā likuma prasību ievērošanā.

Ar vispārinājumu iepazīties variet AT mājaslapā www.at.gov.lv sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses apkopojumi/ Civiltiesībās.

Vispārinājuma tekstu skatīt šeit.

 

Autors: Baiba Kataja, Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze - sabiedrisko attiecību konsultante, tālrunis: 7020395

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv