Valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā Augstākā tiesa turpina darbu un lietu izskatīšanu, izpildot noteiktos drošības pasākumus, lai novērstu riskus tiesas darbinieku un apmeklētāju veselībai.
 

Dokumentu pieņemšana

Līdz 11.janvārim Augstākā tiesa nepieņems dokumentus klātienē. Tiesas kanceleja nodrošina dokumentu apriti elektroniski un ar pasta starpniecību.

Dokumentus var iesniegt e-pastā at@at.gov.lv vai nosūtīt pa pastu – Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511, vai iesniegt elektroniski vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Dokumentus var arī atstāt pastkastītē tiesas vestibilā.

Iepazīšanās ar lietu materiāliem

Dalībniekiem vai to pārstāvjiem iepazīšanās ar lietām – pēc iepriekšēja pieteikuma Kancelejā. Līdzi jābūt savam mutes un deguna aizsegam. Iepazīties ar lietām nedrīkst ierasties personas, kurām noteikta karantīna, pašizolācija vai kurām ir elpošanas ceļu infekcijas pazīmes.

Tiesas sēdes

Mutvārdu tiesas sēdes notiks tikai tad, ja lietas izskatīšana ir saistīta ar nozīmīgu personas tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību. Sēdes laikā tiks nodrošināta epidemioloģisko prasību ievērošana. No visiem procesa dalībniekiem tik ņemts apliecinājums un kontaktinformācija. Līdzi jābūt savam mutes un deguna aizsegam. Uz tiesas sēdēm nedrīkst ierasties personas, kurām noteikta karantīna, pašizolācija vai kurām ir elpošanas ceļu infekcijas pazīmes. Starp personām tiesas zālē un ārpus tās jāievēro 2 metru distance.

Pasākumi studentiem un skolēniem, ekskursijas muzejā

Pirmkursnieku dienas, Senatoru stundas un citi publiski pasākumi studentiem, skolēniem un citām grupām tiek atcelti līdz gada beigām. Tāpat arī ekskursijas Augstākās tiesas muzejā.

 

Valsts kancelejas noteiktie drošības pasākumi Ministru kabineta ēku kompleksā (arī Augstākās tiesas telpās)

Ēkā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna, izolācija vai kurām ir elpošanas ceļu infekcijas pazīmes.

Ienākot ēkā, gan darbiniekiem, gan apmeklētājiem jāmēra ķermeņa temperatūra. Ja ķermeņa temperatūras mērīšanas ierīce uzrāda paaugstinātu temperatūru vai personai ir elpošanas ceļu infekcijas pazīmes, tā iestādē netiek ielaista.

Visiem, kas ierodas ēkā, jādezinficē rokas.

Visās telpās jāievēro 2 metru distance. Ja vienlaikus ierodas vairākas personas, apmeklētājiem, ievērojot 2 metru distanci, jāuzgaida, līdz iepriekšējais apmeklētājs ir atstājis apsardzes posteni.

Ja personas raksta iesniegumu, vienlaikus to pie letes to var darīt tikai viena persona. Rakstot iesniegumu, jālieto personīgais rakstāmpiederums.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211