Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore Veronika Krūmiņa tiesas priekšsēdētāja Andra Guļāna uzdevumā šodien nosūtījusi atbildi Ilmāram Ančānam, paskaidrojot, ka lietas materiāli, ar kuriem viņš pēc sprieduma spēkā stāšanās vēlētos iepazīties, nosūtīti atpakaļ informācijas autoram – Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, tādējādi ar savu lūgumu viņam jāvēršas KNAB.

Priekšsēdētājs A. Guļāns 18. decembrī saņēma partijas "Mūsu zeme" priekšsēdētāja I. Ančāna iesniegumu ar lūgumu atļaut viņam vēlreiz iepazīties ar KNAB pārbaudes lietas materiāliem, kas pēc tiesas pieprasījuma bija saņemti lietā par 9.Saeimas vēlēšanu norises tiesiskumu.

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šo lietu izskatīja 3. novembrī, spriedums ir pieņemts un stājies spēkā. I. Ančānam kā lietas dalībniekam līdz galīgā nolēmuma pieņemšanas un spēkā stāšanas brīdim tika nodrošināta iespēja ar lietas materiāliem iepazīties.

Tagad šī informācija saskaņā ar likuma Par tiesu varu 28.3 pantu un Informācijas atklātības likuma 5. panta pirmo daļu atzīstama par ierobežotas pieejamības informāciju, kuras izpaušana vai nozaudēšana var nodarīt kaitējumu citu personu likumiskajām interesēm, turklāt tie satur informāciju, kas saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 63.1 panta otro daļu nav izpaužama klientiem un trešajām personām.

Turklāt Augstākā tiesa 18.decembrī saņēma KNAB pieprasījumu nosūtīt minētos materiālus atpakaļ. Pieprasījumā norādīts, ka birojs vēl nav pabeidzis pārbaudi par politisko organizāciju (partiju)priekšvēlēšanu izdevumu apmēra atbilstību Politisko organizāciju (partiju) likuma prasībām.

 

Informāciju sagatavoja Anita Kehre, Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja

E-pasts: anita.kehre@at.gov.lv, tālrunis: 7020395, 29287367