Šodien, 28.novembrī, spēkā stājas grozījumi likumā “Par tiesu varu”, ar kuriem Latvijas augstākajai tiesu instancei tiek atgriezts tās vēsturiskais Senāta nosaukums, bet tiesnešiem – senatora vārds.

Turpmāk augstākās tiesu instances nolēmumos tiks lietots Senāta nosaukums.

Grozījumi likumā pieļauj abu nosaukumu – gan Augstākās tiesas, gan Senāta – izmantošanu kā sinonīmus, tādēļ nezudīs arī Augstākās tiesas nosaukums. Arī turpmāk būs Augstākās tiesas Administrācija, Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa un Slepenības režīma nodrošināšanas nodaļa, kā arī Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Pirms simts gadiem, veidojot Latvijas tiesu sistēmu, kā augstākā jeb kasācijas instance tika izveidots Latvijas Senāts, kas darbojās līdz 1940.gada novembrim, kad padomju okupācijas vara to likvidēja. Atjaunotajā Latvijas Republikā Senāts tika atjaunots Augstākās tiesas struktūrā, un tāds nosaukums kasācijas instancei bija līdz 2013.gada 31.decembrim, kad līdz ar grozījumiem likumā “Par tiesu varu” Senāta vārds kasācijas instancei tika atņemts. 2018.gada 25.oktobrī Saeima pieņēma grozījumus likumā, kas noteic, ka Augstākā tiesa turpmāk var tikt saukta arī par Senātu.  

 

Informāciju sagatavoja
Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece|
E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211