Augstākā tiesa un visa Latvijas tiesu sistēma piedzīvojusi smagu zaudējumu. Miris Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs, viens no vadošajiem Latvijas civiltiesību speciālistiem Mārtiņš Dudelis.

Mārtiņš Dudelis dzimis 1939.gada 30.oktobrī Valkas rajona Ērģemes ciemā. Pēc dienesta armijā sāka vienkārša strādnieka darba gaitas Valmieras rajonā un Rīgas radiorūpnīcā. Paralēli darbam piepildīja savu sapni – ieguva jurista izglītību Latvijas Universitātē un 1968. gadā sāka strādāt par tiesnesi Liepājas pilsētas tautas tiesā.

Mārtiņa Dudeļa profesionalitāte, asais prāts un mērķtiecība tika novērtēta, un 1976. gadā viņu apstiprināja par Augstākās tiesas tiesnesi. Sešus gadus – no 1989. līdz 1995. gadam M. Dudelis bija arī Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks, bet kopš Senāta atjaunošanas neatkarīgās Latvijas Republikas Augstākajā tiesā 1995. gadā – Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs. Augstākās tiesas tiesneši savā kopsapulcē balsojot šo pienākumu uzticēja tieši viņam.

Augstākās tiesas Senāts atjaunotajā Latvijā tika radīts pilnīgi no jauna un bija jārisina ne tikai organizatoriskie jautājumi, bet jāsāk veidot arī tiesu praksi, piemērojot atjaunoto Civillikumu un citas jaunas tiesību normas, kas regulēja valstī ļoti nozīmīgos denacionalizācijas, zemes reformas un citus procesus. Tiesām tas bija īpaši smags laiks. M. Dudeļa organizatora spējas, autoritāte un teicamās juridiskās zināšanas šajā laikā bija sevišķi vērtīgas, vadot augstākās tiesu instances – Senāta Civillietu departamenta – darbu.

M. Dudelis bija augsta līmeņa civiltiesību profesionālis, Latvijas tiesnešu vidū iemantojis autoritāti un cieņu. Lielo darba pieredzi un izcilās juridiskās zināšanas viņš prasmīgi izmantoja arī tiesneša darbā. M. Dudelis devis lielu ieguldījumu tiesu prakses veidošanā un juridiskās domas attīstībā. Viņš bija daudzu publikāciju autors, savās zināšanās un pieredzē dalījās Augstākās tiesas organizētajos semināros un Latvijas Tiesnešu mācību centra mācību programmās. Viņa labās tiesību analītiķa spējas un pieredze tika izmantota dažādās likumprojektu izstrādāšanas grupās.

Mārtiņš Dudelis atmiņā paliks kā biedrisks, atsaucīgs, sirsnīgs un taisnīgs cilvēks, kam piemita ļoti laba humora izjūta. Viņš bija liels optimists arī pēdējos dzīves gados, neļaujoties domām par veselības problēmām. M. Dudeļa aiziešana ir nopietns zaudējums Augstākajai tiesai un visai Latvijas tiesnešu saimei. Izsakām līdzjūtību tuviniekiem un esam sērās kopā ar viņiem.

Izvadīšana otrdien, 3. jūlijā plkst. 13.00 no Rīgas Krematorijas.

Zemes klēpī Mārtiņu Dudeli guldīs Valmieras rajona Kocēnu kapos.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211