Augstākās tiesas kolektīvs šodien atvadās no ilggadēja tiesas tiesneša, Senāta Krimināllietu departamenta senatora Valda Salmiņa.

Kolēģi Augstākajā tiesā senatoru Valdi Salmiņu vienmēr atcerēsies kā cilvēku ar augstu taisnīguma izjūtu. Ikvienu darbu viņš veica ar lielu rūpību, iedziļinoties katrā krimināllietas niansē, jo viņa lēmums izšķīra cilvēku likteņus. V.Salmiņš stingri pieturējās pie principa - viens likums, viena taisnība visiem.

Valdis Salmiņš dzimis 1938.gada 28.martā Tukuma rajona Jaunsātu ciemā. Pirms darba uzsākšanas Augstākajā tiesā bijis Saldus rajona tautas tiesas tiesnesis, no 1987. – 1990.gadam šīs tiesas priekšsēdētājs. 1990.gadā Augstākā Padome apstiprināja Valdi Salmiņu Augstākās tiesas tiesneša amatā. 2000.gadā V.Salmiņš apstiprināts par Senāta Krimināllietu departamenta senatoru.

Atvadīšanās no Valda Salmiņa notiek šodien, 15.aprīlī plkst. 12:00 1.Meža kapu kapličā. Izvadīšana uz Irlavas pagasta Sātu kapiem.

 

Autors: Baiba Dārzniece, Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze - sabiedrisko attiecību konsultante, tālrunis: 7020395

E-pasts: baiba.darzniece@at.gov.lv