Seši jaunieši kā ēnas četriem senatoriem un diviem Krimināllietu tiesu palātas tiesnešiem; skolēnu un studentu grupu ekskursijas pa tiesas telpām, muzeja apmeklējums un iespēja tikties ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju; žurnālistu diskusija ar Senāta Administratīvo lietu departamenta senatoriem un neformāla kafija pazemē; jaunizveidotās Komunikācijas nodaļas prezentācija - tāds ir Augstākās tiesas šī rudens pienesums, ar kuru tā šonedēļ iesaistās Juristu dienu aktivitātēs.

26. oktobrī Senāta Krimināllietu departamenta senatore Valda Eilande tiesas sēdi vada kopā ar „ēnu” – Rīgas 3. vidusskolas 12. klases skolēnu Normundu Bodnieku, Administratīvo lietu departamenta darbam Valerijana Jonikāna, Jautrītes Briedes un Ilzes Skultānes izpildījumā seko Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studenti Jeļena Streļņikova un Gatis Litvins, kā arī Siguldas vidusskolniece Ieva Mazpole.

28. oktobrī iespēja vērot tiesas ikdienu kopā Krimināllietu tiesu palātas tiesnešiem Ludmilu Poļakovu un Pēteri Opincānu būs divām jaunajām tieslietu interesentēm Angelikai Nikolajenko un Zanei Pumpurei.

Juristu dienu rīkotāji atzinuši, ka šogad liela jauniešu interese bijusi tieši par tiesnešu darbu. Tie, kas pieteikušies par “ēnām” tiesnešiem, uzsver, ka viņiem esot maz priekšstatu, ko šis darbs īsti nozīmē, kā tiek spriesta tiesa.

„Ēnas” uzdevums ir arī savas amatpersonas darba pienākumu dokumentēšana. Augstākā tiesa vēlāk izskatīs savu „ēnu” vērtējumu un apkopojumu ievietos savā mājaslapā.

28. oktobris būs arī Augstākās tiesas atvērto durvju diena, kas nu jau tradicionāli notiek trešo gadu. Tajā aicināti piedalīties gan esošie vai topošie tieslietu studenti, gan vienkārši interesenti.

Pulksten 12. visus uzrunās Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns, pēc tam, sadaloties nelielākās grupās, sāksies ekskursija, kuras „īpašie objekti” būs tiesas sēžu zāles, Senāta kanceleja, pat kāds tiesneša kabinets. Augstākās tiesas viesi redzēs vēsturisko Tiesu pils Senāta zāli, ko rotā uzraksts „Viens likums, viena taisnība visiem”. Tagad šī zāle, kurā 1938. gada 9.decembrī notika Tiesu pils svinīgā iesvētīšana, ir Ministru kabineta sēžu norises vieta.

Ekskursijas laikā būs apskatāma tēlnieka Kārļa Zemdegas skulptūra „Taisnība” Tiesu pils centrālajā vestibilā un Augstākās tiesas muzejs, kas dibināts 1998. gadā, Senāta astoņdesmitajā gadskārtā.

Tās pašas dienas pēcpusdienā plkst. 15.00 Augstākās tiesas 461. telpā uz neformālu diskusiju uzlūgti žurnālisti. Tēma – šā gada februārī izveidotā Senāta Administratīvo lietu departamenta pusgada darbā uzkrātā pieredze.

Pasākuma mērķis nav tiesas publicitāte, bet gan tiesnešu un žurnālistu „aci pret aci” saruna par sabiedrībai svarīgiem jautājumiem, cerot, ka šāda savstarpējās saskarsmes iespēja veicinās labāku izpratni vienam par otra darbu, domu gājienu, mērķiem un iespējām. Nobeigumā visi tiks aicināti uz kafiju Augstākās tiesas pagrabā aiz smagām dzelzs durvīm, kur, kā stāsta, padomju laikos bijis paredzēts izveidot bumbu patvertni.

Vēl būtisks jaunums ir tas, ka oktobrī Augstākajā tiesā izveidota jauna nodaļa, kuras mērķis ir tiesas ārējās un iekšējās komunikācijas un starptautisko sakaru nodrošināšana. Nodaļas aktuālie uzdevumi ir sabiedrības informēšana par Augstākās tiesas darbu, tās nolēmumu skaidrošana un sadarbības ar medijiem organizēšana. Galvenie darbības principi - informācijas pieejamība un izskaidrošana, operativitāte un plānveidība, diskusijas un iesaistīšanās.

Nodaļā darbu turpina Augstākās tiesas preses sekretāre Baiba Kataja, par mājas lapas administratoru kļuvis 4. kursa LU Juridiskās fakultātes students Gatis Bārdiņš.

Jaunizveidotās nodaļas vadība uzticēta Augstākās tiesas priekšsēdētāja līdzšinējai konsultantei, tagad palīdzei sabiedrisko attiecību jautājumos Anitai Kehrei, kura strādājusi par mediju eksperti ES Phare projekta „Korupcijas novēršana tiesu sistēmā Latvijā” 2002.gadā un šobrīd ir arī Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas studiju katedras lektore.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa, tālrunis: 7020395

Autors: Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv