Valdība nav ņēmusi vērā Augstākās tiesas kategoriskos iebildumus pret grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, kas paredz apturēt 2003. gadā uzsākto tiesnešu darba samaksas reformu un tiesnešu amatalgas 2009. gadā atstāj nemainīgas salīdzinājumā ar šo gadu. Lai vakar valdībā atbalstītie likuma grozījumi stātos spēkā, tie vēl jāpieņem Saeimā. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs cer, ka Saeima ņems vērā Augstākās tiesas iebildumus.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs norāda, ka tiesnešu algu palielinājuma grafiks ir ietverts likumā un, to nepildot, būtu ne tikai pārkāpts tiesiskās paļāvības princips, bet tiktu būtiski ietekmēts tiesu varas un tiesnešu neatkarības princips, kas nostiprināts Latvijas Republikas Satversmes 83. pantā. Tiesu varas un tiesnešu neatkarības princips nepieļauj situāciju, kad tiesu varas pārstāvjiem ir jācīnās par finanšu līdzekļiem, kas nepieciešami likumā paredzēto tiesas funkciju nodrošināšanai. Šāda situācija apdraud tiesu neatkarības principu, kas var izpausties, piemēram, kā korupcijas risku paaugstināšanās, kadru mainība, profesionāļu aiziešana no tiesas. Tas savukārt var apdraudēt arī ikvienas personas Satversmē un starptautiskajos dokumentos nodrošinātās tiesības uz neatkarīgu un taisnīgu tiesu, tostarp var radīt šaubas par tiesu spriedumu objektivitāti.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs, iebilstot sagatavotajiem likuma grozījumiem, vērsa valdības uzmanību uz to, ka šādu grozījumu pieņemšana var tik traktēta kā iejaukšanās tiesu darbībā. Citu valstu konstitucionālās tiesas jau vairākkārtīgi ir vērtējušas tiesas budžeta samazināšanu un likumā noteiktās tiesnešu algu aprēķināšanas kārtības izmaiņas, tostarp algu iesaldēšanu, kas būtībā rada algu samazinājumu, un savos nolēmumos ir atzinušas, ka, ievērojot varas dalīšanas principu, tas neatbilst konstitūcijās un starptautiskajos dokumentos nostiprinātajam tiesas neatkarības principam.

Augstākā tiesa savus iebildumus nosūtīs Saeimas deputātiem, kuriem būs jāpieņem gala lēmums par grozījumiem likumā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211