Augstākā tiesa 26.novembrī rīkoja vebināru par rakstveida procesa izmantošanu tiesu lietu izskatīšanā un tā nozīmi pandēmijas apstākļos. Vebinārā piedalījās gandrīz 100 tiesneši un tiesu darbinieki no visu līmeņu Ukrainas tiesām.

Par rakstveida procesu administratīvajās lietās detalizēti stāstīja Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja Ilze Freimane un Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa. Rakstveida procesa norisi krimināllietās raksturoja Senāta Krimināllietu departamenta senatore Aija Branta, savukārt par rakstveida procesu civillietās stāstīja Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Rihards Gulbis. Vebināru noslēdza Augstākās tiesas Kancelejas vadītāja Elīna Majore, daloties pieredzē par rakstveida procesa tehniskajiem aspektiem, kā arī elektronisko parakstu izmantošanu.

Ukrainas kolēģi uzdeva daudz jautājumu, galvenokārt par dažādiem rakstveida procesa īstenošanas tehniskajiem aspektiem, tiesnešu apspriežu norisi, nolēmumu projektu sastādīšanu. Tāpat Ukrainas tiesnešus interesēja Latvijas tiesu darbs pandēmijas laikā, piemēram, attālināto tiesas sēžu rīkošanas nianses, tiesas sēžu video un audio ierakstīšana, kā arī elektronisko parakstu lietošana. Ukrainas kolēģi atzina, ka saņemtā informācija ir vērtīga un dod plašāku skatījumu, jo Ukrainā līdz šim rakstveida process nav ticis plaši izmantots.

Šis bija pēdējais pasākums projekta “E-risinājumu pielietošana tiesas darba un procesu pārvaldē Ukrainā COVID-19 krīzes laikā” ietvaros sadarbībā ar Tiesu administrāciju, Ukrainas Augstāko tiesu un Ukrainas Valsts tiesu administrāciju.

Augstākās tiesas Administrācijas un Tiesu administrācijas kopīgi veidotais projekta pieteikums ir guvis atbalstu Ārlietu ministrijas Attīstības sadarbības grantu projektu konkursā. Projekta mērķis ir dalīties ar Ukrainas Augstākās tiesas un Ukrainas Valsts tiesu administrācijas kolēģiem e-risinājumu pielietošanas pieredzē tiesu darba un procesu pārvaldē COVID-19 krīzes laikā, īpaši izceļot tādas tēmas kā e-vēlēšanu rīkošana, darba laika uzskaite un tiesas darba organizēšana krīzes apstākļos.

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2020.gadā no attīstības sadarbības budžeta.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas projektu vadītājs Jānis Supe

E-pasts:janis.supe@at.gov.lv