Lai iepazītos ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas risinājumiem lietu izskatīšanas paātrināšanai un piedalītos lietas izskatīšanā Lielajā palātā, Augstākās tiesas delegācija šonedēļ apmeklēja tiesu Strasbūrā.

Līdzīgi kā Latvijas tiesas un citas nacionālās tiesas, arī ECT saskaras ar grūtībām budžeta un cilvēkresursu iespēju robežās nodrošināt pieņemamus lietu izskatīšanas termiņus. Augstākās tiesas pārstāvji novērtēja, kā ECT dažādās struktūrvienības dažādos līmeņos savstarpēji saskaņotā sistēmā visai apņēmīgi rūpējas par efektīvu tiesas resursu izmantošanu, jautājumus risinot prioritārā secībā. Tas aptver gan piemērotus informācijas tehnoloģiju risinājumus, gan efektīvu un ar mērķiem saskaņotu kancelejas darbu, gan juridisku jautājumu risināšanu tam piemērota līmeņa struktūrās, lai līdz tiesnešu galdam nonāktu izskatīšanai sagatavotas lietas ar būtiskiem tiesību jautājumiem.

Augstākās tiesas pārstāvji tikās ar jauno tiesnesi no Latvijas Mārtiņu Mitu, kurš ne tikai iepazīstināja ar būtiskākajām ECT nesen izskatītajām lietām, bet arī ļāva ielūkoties šīs tiesas tiesneša dienas kārtībā. Arī pārējās tikšanās ar Latvijas juristiem ECT, kā arī Latvijas pārstāvniecības Eiropas Padomē darbiniekiem bija lielākoties veltītas ECT aktuālajai judikatūrai, īpaši Latvijas lietās, kā arī pārrunām par Augstākās tiesas sagatavotajiem tiesību jautājumiem.

ECT juriskonsulta palīdze Anna Ostina iepazīstināja ar uzsākto pilotprojektu ECT un nacionālo augstāko tiesu iestāžu sadarbībai. Proti, ECT ir iecerējusi abpusēji izdevīgu sadarbību, kurā nacionālās tiesas iegūtu pieeju analītiskiem apskatiem par jaunāko ECT judikatūru, pretī saņemot pietiekami autoritatīvu informāciju par nacionālo tiesisko regulējumu.

Augstākās tiesas delegācijas sastāvā bija Civillietu departamenta tiesnese Ļubova Kušnire, Administratīvo lietu departamenta tiesnese Rudīte Vīduša, Krimināllietu departamenta tiesnesis Voldemārs Čiževskis, Civillietu tiesu palātas konsultants Gunārs Aigars un Informācijas tehnoloģiju nodaļas speciālists Jēkabs Lācis.

Iepazīšanos ar ECT darbu un dažādu problēmu risinājumiem klātienē un tiešās sarunās Augstākā tiesa uzskata par nozīmīgu pieredzes iespēju, tādēļ katru gadu plašākas delegācijas sastāvā apmeklē Eiropas Cilvēktiesību tiesu.

 

 Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211