Uzrunājot Augstākās tiesas tiesnešus un darbiniekus Latvijas valsts dibināšanas 93. gadadienai veltītajā kolektīva pasākumā 17.novembrī, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs uzsvēra, ka tiesneši un tiesas darbinieki ir Latvijas valsts veidotāji, viena valsts varas atzara – tiesu varas – nesēji.

„Iespējams, šodienas grūtībās daļai cilvēku mūsu valstī ir mazinājusies paļāvība, uzticēšanās un lepnums par zemi, kurā dzīvojam. Bet, esmu pārliecināts, ka Latvijas Augstākā tiesa ar savu darbu un stabilitāti vairojusi cilvēkos uzticēšanos tiesām,” sacīja I.Bičkovičs. Viņš izteica cerību, ka Augstākā tiesa arī turpmāk spēs iedzīvotājos stiprināt ticību taisnīgumam un likumībai Latvijā.

Svinīgā pasākuma goda viesis bija neatkarīgās Latvijas Republikas Augstākās tiesas pirmais priekšsēdētājs Gvido Zemrībo. Ar Ordeņa kapitula 20. oktobra lēmumu viņam piešķirts Triju zvaigžņu ordenis.  

„Esam gandarīti un lepni par to, ka Latvijas valsts Ordeņa kapituls ir respektējis Augstākās tiesas ierosinājumu un mūsu pirmā priekšsēdētāja Gvido Zemrībo nopelni Latvijas valsts attīstībā ir novērtēti, piešķirot viņam Triju zvaigžņu ordeni,” sacīja Ivars Bičkovičs. Viņš atzīmēja, ka, lielā mērā pateicoties Gvido Zemrībo, kļuvis pazīstams un plaši lietots jēdziens „tiesu vara”. Tā arī saucas tiesu sistēmas darbības pamatlikums – likums „Par tiesu varu”, kura izstrādes darba grupu vadīja G.Zemrībo.

Bijušais Augstākās tiesas priekšsēdētājs sacīja paldies tiem kolēģiem, ar kuriem savā laikā bijis kopā sarežģītajā un grūtajā Latvijas neatkarības atjaunošanas laikā. Viņš dalījās atmiņās par 1991. gada janvāra barikāžu laiku Augstākajā tiesā, likuma „Par tiesu varu” izstrādi un pieņemšanu.

G.Zemrībo atzina, ka piešķirtais apbalvojumu viņam ir īpaši nozīmīgs tāpēc, ka 1930. gadā arī viņa tēvs kā Brīvības cīņu dalībnieks saņēma Triju zvaigžņu ordeņa Goda zīmi. „Tā iznāk, ka mana tēva paaudze izcīnīja 18.novembra Latviju, bet manai paaudzei bija jāpilda tās atjaunošanas uzdevums. Kā saka Šekspīra Hamlets: „Ak, kāds lāsts, ka man ir jāceļ tas, kas gāzts”. Mēs šo lāstu iznesām,” sacīja Gvido Zemrībo.

Svinīgajā pasākumā Augstākajā tiesā vienpadsmit tiesneši un darbinieki saņēma Augstākās tiesas Atzinības rakstus, bet seši darbinieki - Izdienas nozīmes par 10 vai 15 Augstākajā tiesā nostrādātiem gadiem.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211