Kopš šī gada janvāra tiesneši un darbinieki ir piedalījušies vairākos mācību projektos.

Pirmie, kuri šogad varēja papildināt savas profesionālās zināšanas bija Krimināllietu departamenta senatori un Krimināllietu tiesu palātas tiesneši, lektore Dace Cīrule gandrīz 4 stundas stāstīja par „Eiropas Savienības tiesību piemērošana krimināllietās„. Šo kursu apmeklēja 15 tiesneši un 6 tiesnešu palīgi.

Civillietu departamenta senatoriem un Civillietu tiesu palātas tiesnešiem bija iespēja apmeklēt trīs seminārus par komerctiesībām, kurus vadīja Projektu vadīšanas un komercizglītības centra lektors Aigars Strupišs. Seminārā piedalījās 20 tiesneši un 11 palīgi. Semināru kursā, kura kopējais ilgums bija 18 stundas, tika apskatītas vairākas tēmas, kā, piemēram, „Publisko tiesību normas komerctiesībās. Pārstāvība komerctiesībās un tās ierobežojumi. Kapitālsabiedrību pārvaldes orgānu kompetence un to locekļu atbildība. Strīdu veidi komerctiesībās. Komercsabiedrību reorganizācija un koncerni.”

Gada sākumā tiesnešiem tika piedāvāta iespēja apmeklēt datorkursus, šo iespēju izmantoja 12 tiesneši un darbinieki, kuriem nākamajā nedēļā palikusi vēl pēdējā nodarbība. Kopumā pie datoriem tika pavadītas 36 akadēmiskās mācību stundas. Arī šie kursi tiek piedāvāti sadarbībā ar Projektu vadīšanas un komercizglītības centru un Latvijas Universitāte lektori Ilonu Kojalo.

15.martā sertifikātus saņēma 11 tiesnešu palīgi un citi darbinieki, kuri no 28.februāra 2 reizes nedēļā apguva juridiskās angļu valodas pamatus, šie kursi tika organizēti sadarbībā ar Rīgas Juridisko augstskolu un lektoru Kristoferu Godārdu (Christopher Goddard). Kursu laikā pārsvarā tika attīstīta juridiskā rakstu valoda un lasīšanas iemaņas. Kursa apjoms bija 18 akadēmiskās stundas.