Augstākā tiesa izsludinājusi konkursu uz Senāta Krimināllietu departamenta senatora aizstāšanu vakances laikā uz laiku ne ilgāku par diviem gadiem.

Kandidāti aicināti pieteikties līdz 17.novembrim.

Likumā “Par tiesu varu” noteikts, ka Augstākās tiesas tiesnesi vakances laikā var aizstāt apgabaltiesas tiesnesis. 

Konkursā senatora amata pienākumu izpildītāju kandidātus vērtēs saskaņā ar Tieslietu padomes apstiprināto Augstākās tiesas tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211