Līdz 23.jūlijam interesenti aicināti pieteikties atklātā pretendentu konkursā uz tiesneša amata vietu Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā.

Konkursā var piedalīties zemāku instanču tiesneši, kuriem ir vismaz 10 gadu kopējais darba stāžs tiesneša amatā, vai tiesnesis, kuram ir maģistra vai doktora grāds.

Tāpat konkursā var piedalīties arī personas, kas bijušas Satversmes tiesas tiesneša, starptautiskas vai pārnacionālas tiesas tiesneša amatā.  

Uz Augstākās tiesas tiesneša amatu var pretendēt arī persona, kurai ir ne mazāk kā 15 gadu kopējais darba stāžs augstskolas tieslietu specialitātes akadēmiskā personāla, zvērināta advokāta vai prokurora amatā.

Vairāk skatiet šeit

Konkursā tiesneša amata kandidātus vērtēs saskaņā ar Augstākās tiesas tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību, ko Tieslietu padome apstiprināja šā gada 25.jūnija sēdē.

Jaunajā kārtībā ir nostiprināta Augstākās tiesas departamentu loma kandidātu virzībā.  

Ja uz Augstākās tiesas tiesneša amatu pretendē persona, kas nav bijis tiesnesis, viņam jākārto kvalifikācijas eksāmens, ko pieņem Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija.

Konkursa otrajā kārtā visus kandidātus izvērtē tā departamenta, kurā ir tiesneša amata vakance, tiesnešu kopsapulce. Novērtēšana notiek, pamatojoties uz kritērijiem, kas noteikti Tieslietu padomes apstiprinātajā kārtībā.  Departamenta tiesnešu kopsapulce sniedz atzinumu par izvēlēto kandidātu.

Galīgo lēmumu par Augstākās tiesas tiesneša apstiprināšanu pieņem  Saeima (ja kandidāts nav tiesnesis) vai Tieslietu padome (ja kandidāts jau ir tiesnesis).

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211