Augstākā tiesa saistībā ar publiski izskanējušiem Saeimas deputāta, Latvijas Pirmās partijas frakcijas priekšsēdētāja Jāņa Šmita pārmetumiem, ka AT nav sniegusi atbildi uz Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskapa Jāņa Alfrēda Šmita parakstīto vēstuli ar lūgumu grozīt drošības līdzekli Latvijas Baptistu draudžu savienības mācītājām Leonīdam Pastuhovam, paskaidro, ka Latvijas Baptistu draudžu savienība nav neviena no pusēm šajā lietā, tādēļ tai nav nekādas procesuālas tiesības, ko realizē puses sacīkstes formā.

Visām personām, kurām ir likumā noteiktas procesuālās tiesības šādus lūgumus iesniegt, Augstākā tiesa ir rakstiski atbildējusi, šajā gadījumā - L. Pastuhova aizstāvim Didzim Šmitiņam. Kopiju no aizstāvim adresētās tiesneša vēstules ar pavadrakstu Krimināllietu tiesu palātas kanceleja nosūtījusi arī J. Šmitam.

Rīgas apgabaltiesa 2004. gada 22. novembrī L.Pastuhovu atzina par vainīgu krāpšanā lielā apmērā un piesprieda viņam brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem, kā drošības līdzekli piemērojot apcietinājumu.

Rīgas apgabaltiesas spriedumu L.Pastuhovs apelācijas kārtībā pārsūdzēja Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā, cita starpā lūdzot arī mainīt drošības līdzekli. 2005. gada 21. februārī L. Pastuhova aizstāvis D.Šmitiņš AT Krimināllietu tiesu palātai iesniedza lūgumu atcelt apcietinājumu vai grozīt to pret citu drošības līdzekli, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.

2005. gada 27. aprīlī AT Krimināllietu tiesu palātas tiesnesis pieņēma lēmumu nozīmēt lietas izskatīšanu apelācijas kārtībā 2005. gada 3. oktobrī. Šajā lēmumā tiesnesis arī izvērtēja lūgumu par drošības līdzekļa maiņu un to noraidīja, jo L.Pastuhovs notiesāts par sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu, tādēļ nav pamata grozīt Rīgas apgabaltiesas noteikto drošības līdzekli.

Par šo tiesneša lēmumu L.Pastuhova aizstāvis D.Šmitiņš iesniedza blakus sūdzību, pamatojoties uz Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 222.1 pantu. Savukārt Krimināllietu tiesu palātas tiesnesis 2005. gada 21. jūnijā nosūtīja D.Šmitiņam atbildi, paskaidrojot, ka lēmums par apcietinājuma atstāšanu spēkā nav pārsūdzams šī panta kārtībā. Tādējādi D.Šmitiņa blakus sūdzība atstāta bez virzības.

 

Informāciju sagatavoja Anita Kehre, Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze

E-pasts: anita.kehre@at.gov.lv, tālrunis: 7020395, 9287367