Augstākā tiesa apkopojusi informāciju par notiesātajām personām 2003.gadā. Apkopotajā informācijā ietverti dati par notiesāto personu vecumu, noteiktajiem sodu veidiem, noziegumu veidiem, nepilngadīgo izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.

Kā liecina statistiskā informācija, kopumā notiesāto personu skaits pieaudzis gandrīz par tūkstoti, 2003.gadā notiesātas 13 586, bet 2002.gadā – 12 615 personas. 2003.gadā pieaudzis notiesāto sieviešu un agrāk sodīto personu skaits, tāpat palielinājies notiesāto skaits par noziegumiem grupā - 2002.gadā tādi bija 5175, bet 2003.gadā – 5447.

Tāpat kā iepriekšējos gados no visiem notiesātajiem, visvairāk personu ir vecumā no 18 – 24 un no 30 – 49 gadiem un arī šeit vērojama tendence konkrētas vecuma grupas notiesāto personu skaita pieaugumam. Tā piemēram, 2002.gadā vecumā no 30 – 49 gadiem notiesātas 3983, bet 2003.gadā jau 4373 personas. Nedaudz – no 1794 uz 1838 pieaudzis notiesāto skaits vecumā no 14 – 17 gadiem.

Attiecībā uz noteiktajiem sodu veidiem, nosacīti notiesātas 7264 personas, kas ir 53% no visiem notiesātajiem. Salīdzinoši 2002.gadā nosacīti notiesāti 6678. Reāla brīvības atņemšana piemērota 3677 (27%), naudas sods 905 (7%), bet atbrīvoti no soda 374 (3%). 2002.gadā šie skaitļi attiecīgi bija 3546, 811 un 350 personas. Mūža ieslodzījums piemērots 1 notiesātajam, bet 2002.gadā 5.

2003.gadā samazinājies to personu skaits, kas notiesātas ar brīvības atņemšanu uz 3 – 5 gadiem un virs 10 gadiem – ja 2002.gadā ar brīvības atņemšanu uz 3 – 5 gadiem sodītas 566 personas, tad 2002.gadā tādu bija 534. Pieaudzis ir to notiesāto skaits, kas sodīti ar brīvības atņemšanu no 1- 3 un no 5 – 10 gadiem. Kopumā visvairāk personas – 57% tikuši notiesāti ar brīvības atņemšanu no 1 – 3 gadiem.

Vienīgais piespriestais mūža ieslodzījums 2003.gadā noteikts par izdarītu slepkavību atbildību pastiprinošos apstākļos. Brīvības atņemšanas laiks, kas pārsniedz 10 gadus ieslodzījumā noteikts attiecīgi 39 tiesājamiem par slepkavību atbildību pastiprinošos apstākļos, 8 – par slepkavību, 4 – par tīšu smagu miesas bojājumu nodarīšanu, 4 – par laupīšanu.

5 – 10 gadi brīvības atņemšanas soda noteikts 63 personām par slepkavību, 46 – par tīšu smagu miesas bojājumu nodarīšanu. Visvairāk – 275 personām – šāds sods noteikts par laupīšanas izdarīšanu.

3 – 5 gadu brīvības atņemšanas tiesas visvairāk piemērojušas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar narkotisko un psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu un realizēšanu. Savukārt, brīvības atņemšana no 1 – 3 gadiem visbiežāk piemērota par zādzībām – 1050 personām.

Attiecībā uz nepilngadīgo izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem pieaudzis skaits izdarītajiem noziegumiem grupā un to pusaudžu skaits, kuri agrāk nav bijuši sodīti. No visiem notiesātajiem nepilngadīgajiem 65% notiesāti nosacīti, 22% piemērota brīvības atņemšana, 6% atbrīvoti no soda, 6% piemēroti citi pamatsodi un 1% naudassods. Trīs no nepilngadīgajiem notiesāti ar brīvības atņemšanas sodu 10 – 15 gadi par slepkavības izdarīšanu pastiprinošos apstākļos. Visvairāk – 170 nepilngadīgie notiesāti par zādzībām un laupīšanu – 24 personas.

Augstākā tiesa apkopojumu veikusi, izmantojot Tieslietu ministrijas informāciju. Visa informācija par notiesātajām personām tuvākajā laikā būs pieejama arī Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv sadaļā Tiesvedība/ Statistika/ 2003.