Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments nosūtījis vēstuli valdības vadītājai Laimdotai Straujumai un Tieslietu ministrijai, vēršot uzmanību uz vairākiem problemātiskiem aspektiem, ar kuriem neizbēgami nāksies saskarties administratīvajām tiesām, palielinoties patvēruma meklētāju skaitam valstī. Šīs problēmas nepieciešams risināt vienlaikus ar jautājumu par bēgļu uzņemšanas iespējām – norāda departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa.

Patvēruma meklētāju lietas kā vienīgā tiesu instance izskata Administratīvā rajona tiesa, turklāt šādas lietas tiek skatītas ārpus kārtas, jo likums nosaka to izskatīšanu attiecīgi 3 mēnešu laikā vai 5 darba dienu laikā (atkarībā no lietas būtības). Palielinoties patvēruma meklētāju skaitam valstī, prognozējams, ka turpinās pieaugt tiesas noslodze saistībā ar pārsūdzētajiem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumiem patvēruma meklētāju lietās, un tas atstās iespaidu uz kopējiem lietu izskatīšanas termiņiem administratīvajā tiesā.

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments aicina vienlaikus ar jautājumu par bēgļu uzņemšanu apsvērt jautājumu par Administratīvās rajona tiesas kapacitātes paaugstināšanu, tas ir, tiesnešu un tiesas darbinieku skaita palielināšanu un īpaša tiesas atbalsta personāla veidošanu. Ievērojot patvēruma un imigrācijas lietu specifiku, jārisina arī jautājums par tiesnešu un tiesas darbinieku papildu apmācībām šo kategoriju lietās.

Tāpat, ievērojot, ka tiesai šajās lietās jāveic apjomīgas informācijas izpēte par situāciju personu izcelsmes valstīs, Administratīvo lietu departaments lūdz vienlaikus ar jautājumu par bēgļu kvotām risināt arī jautājumu par nepieciešamās informācijas apmaiņu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm lietu izskatīšanā.

Pieaugot lietu skaitam patvēruma meklētāju un bēgļu lietās, palielināsies arī tulka pakalpojumi, kas tiek segti no valsts budžeta. Līdz ar to jārisina arī jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu atvēlēšanu šim mērķim.

Atbilstoši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtajai informācijai pagājušajā gadā pārvaldes Patvēruma lietu nodaļa bija pieņēmusi 72 negatīvus lēmumus par patvēruma meklētājiem, savukārt šogad līdz 31.augustam – jau 111 negatīvus lēmumus. Proporcionāli palielinājies arī Administratīvajā rajona tiesā saņemto pieteikumu skaits par pārvaldes lēmumiem – 2014.gadā tie bija 37 pieteikumi, šogad jau 77.

Savukārt no Valsts robežsardzes sniegtās informācijas izriet, ka pēdējo divu gadu laikā trīskārt pieaudzis arī nelegālo imigrantu skaits. Arī lietas saistībā ar nelegālajiem imigrantiem izskata administratīvās tiesas. Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments norāda, ka argumenti par problēmjautājumiem patvēruma meklētāju lietās attiecināmi arī uz imigrācijas lietām.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211