Augstākās tiesas trīs tiesnešu koleģiāls sastāvs 27. oktobrī atsevišķās slēgtās sēdēs nolēma atstāt negrozītus lēmumus par drošības līdzekļa – apcietinājuma uz 30 dienām – piemērošanu par kukuļņemšanu aizdomās turētajām Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesas

priekšsēdētājai Irēnai Poļikarpovai un šīs tiesas tiesnesei Beatrisei Tālerei. Tiesas kolēģija noraidīja tiesnešu aizstāvju iesniegtās sūdzības.

Lēmums nav pārsūdzams.

Augstākās tiesas priekšsēdētāja divi īpaši pilnvaroti tiesneši 2006. gada 12. oktobrī, izskatot procesa virzītāja iesniegumu, pirmstiesas procesā nolēma piemērot abām tiesnesēm drošības līdzekli – apcietinājumu uz 30 dienām.

 

Informāciju sagatavoja Anita Kehre, Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja

E-pasts: anita.kehre@at.gov.lv, tālrunis: 7020395, 29287367