Piektdien, 7.maijā Augstākā tiesa (AT) organizē semināru apgabaltiesu tiesnešiem, kurā atsevišķi Civillietu tiesu kolēģijas un Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesneši pārrunās un diskutēs par aktuāliem tiesu prakses jautājumiem.

Civillietu tiesas kolēģiju tiesnešu semināra darba kārtībā iekļauts jautājums par tiesu praksi, izbeidzot telpas īres līgumu. Ar to iepazīstinās senators Rolands Krauze. Imants Fridrihsons runās par tiesu prakses aktuālām problēmām, piemērojot Civillikuma ģimenes tiesību normas, savukārt, AT Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars – par tiesneša un tiesas lēmuma pārsūdzēšanu.

Krimināllietu tiesas kolēģiju tiesnešu seminārā LU Juridiskās fakultātes prodekāne K.Strada – Rozenberga ziņos par tiesu praksi pierādījumu pārbaudes neizdarīšanā tiesas izmeklēšanas laikā. Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pāvels Gruziņš klātesošos iepazīstinās ar jautājumu par notiesātajam nosacītā soda laikā uzlikto pienākumu noteiktā termiņā novērst radīto kaitējumu.

Semināru noslēgumā paredzētas diskusijas.

Līdzīgus seminārus AT organizē jau sesto gadu. Programmu, pamatojoties uz apgabaltiesu atsūtītajiem ieteikumiem, sastāda AT speciālisti. Iepriekš seminārs notika pagājušā gada novembrī.

 

Autors: Baiba Kataja, Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze - sabiedrisko attiecību konsultante, tālrunis: 7020395

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv