Augstākā tiesa portālā manas.tiesas.lv pievienojusi gandrīz divus tūkstošus Augstākās tiesas nolēmumus papildus tiem, kuri kopš 2013.gada septembra pievienoti saskaņā ar normatīvos noteikto kārtību.

Normatīvais regulējums šobrīd paredz, ka ir jāpublicē anonimizēti Augstākās tiesas Civillietu un Administratīvo lietu departamenta spriedumi, kā arī Krimināllietu departamenta lēmumi, kas pieņemti atklātās tiesas sēdēs. Analizējot tiesā saņemtos informācijas pieprasījumus, tika secināts, ka iedzīvotājiem bieži ir nepieciešami Augstākās tiesas nolēmumi, kuri neietilpst minētajās kategorijās un līdz šim nav publicēti. Lai atvieglotu interesentu piekļuvi Augstākās tiesas nolēmumiem, tiesa pēc savas iniciatīvas ir nolēmusi paplašināt to nolēmumu klāstu, kuri tiek regulāri anonimizēti un pievienoti tiesu nolēmumu portālā manas.tiesas.lv.

Augstākās tiesas Kancelejas darbinieki sadarbībā ar Judikatūras un zinātniski analītisko nodaļu ir veikuši papildu nolēmumu, kuri pieņemti, sākot ar 2013. gada septembri, anonimizēšanu, tiesu nolēmumu portālā manas.tiesas.lv pievienojot 1810 nolēmumus par laika periodu no 2013. līdz 2018. gadam, bet jaunāko nolēmumu anonimizēšana un publicēšana notiek katru nedēļu.

Tagad tiesu nolēmumu portālā manas.tiesas.lv ir pieejami arī Augstākās tiesas Civillietu departamenta un Administratīvo lietu departamenta lēmumi par tiesvedības izbeigšanu, lēmumi blakussūdzības tiesvedībās (ja ierosināta tiesvedība Senātā), kā arī nolēmumi lietās sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem. Tāpat tiek publicēti Administratīvo lietu departamenta lēmumi par tiesvedības izbeigšanu blakussūdzības lietās un Civillietu departamenta nolēmumi lietās sakarā ar protestu.

Ar šo iniciatīvu, palielinot nolēmumu publisko pieejamību, Augstākā tiesa dod ieguldījumu tiesas procesa atklātības nodrošināšanā. Paredzams, ka papildus publicētie nolēmumi būs noderīgi gan tiesību zinātņu studentiem, gan juristiem un lietu dalībniekiem. Tiesu nolēmumu portālā ir pieejams nolēmumu meklētājs, kurš ļauj atrast nolēmumus pēc dažādām meklēšanas parametriem, tostarp iespējama meklēšana arī pēc atslēgvārdiem.

Savukārt Augstākās tiesas mājaslapā Judikatūras sadaļā joprojām tiek publicēti un sistematizēti Senāta nolēmumi ar judikatūras nozīmi un tēzēm, kā arī juridiski interesanti un nozīmīgi nolēmumi bez tēzēm.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211