Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un Civillietu tiesu palātas tiesnese Zane Pētersone 5. un 6.jūnijā Parīzē piedalās Eiropas tiesnešu asociācijas mediācijai (GEMME) desmit gadu jubilejai veltītajā konferencē „Mediācija: miera ceļš uz taisnīgumu Eiropā”.

Konferencē Augstāko tiesu prieksšēdētāji un tiesneši no 28 Eiropas valstīm analizē strīdu risināšanas jaunās iespējas 21.gadsimtā – mediāciju, kas pēdējos desmit gados ieņem aizvien nozīmīgāku vietu Eiropas valstu tiesvedības procesos. Tiesu, valdību un mediācijas centru pārstāvji dalās normatīvo aktu un praktiskajā pieredzē, kā arī iezīmē turpmākās darbības virzienus: mediācijas kultūras veidošanu, nacionālo un Eiropas mediācijas procesu saskaņošanu, valdību iniciatīvu sasaisti ar juridisko praksi, mediācijas pāreju no brīvprātīga uz likumā noteiktu procesu civillietās un komerclietās utt.

Latvijas pieredzi prezentē Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnese Zane Pētersone, kas ir Latvijas pārstāve Eiropas tiesnešu asociācijā mediācijai un šīs asociācijas valdes locekle.

Eiropas tiesnešu asociācija mediācijai (Association of European Judges for Mediation/Groupement Europeen des Magistrats pour la Mediation (GEMME)) ir pēc Francijas tiesībām dibināta nevalstiska asociācija, kas apvieno Eiropas valstu tiesnešus, lai veicinātu mediācijas attīstību un piemērošanu.  

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211