Jūnijā Augstākā tiesa piedalījusies divu nozīmīgāko Eiropas Savienības tiesu organizāciju Ģenerālās asamblejās.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs 12.-13.jūnijā piedalījās Eiropas Savienības valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācijas Ģenerālajā asamblejā Romā. Biedru kopsapulce jeb Ģenerālā asambleja ir asociācijas svarīgākais notikums, kas sanāk reizi divos gados.

Pirms Ģenerālās asamblejas notika kolokvijs, kura tēma šoreiz bija par Augstāko tiesu attiecībām ar zemāku instanču tiesām. Kolokviju atklāja Itālijas Augstākās tiesas prezidents Giorgio Santacroce un Itālijas Tieslietu padomes prezidents Michele Vietti, bet diskusiju, kurā uzstājās Nīderlandes, Francijas un Portugāles Augstāko tiesu prezidenti, vadīja Network prezidents Geert Corstens.

Savukārt Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa un tiesnese Jautrīte Briede 17.jūnijā piedalījās Eiropas Savienības Valsts padomju un Augstāko administratīvo tiesu asociācijas Ģenerālajā asamblejā Parīzē.

Arī šai organizācijai pirms Ģenerālās asamblejas 16.jūnijā notika asociācijas dalībvalstu kolokvijs. Tas bija veltīts administratīvo tiesu skatījumam uz ekonomiskā regulējuma organizēšanu un kontroli.

Latvijas Republikas Augstākā tiesa ir Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācijas (Network of the Supreme Judical Courts of the European Union) un Eiropas Savienības Valsts padomju un Augstāko administratīvo tiesu asociācijas (ACA Europe) dalībniece kopš 2004.gada.

Network mērķis ir veicināt viedokļu un pieredzes apmaiņu par tiesu praksi, augstāko tiesu organizāciju un funkcijām, it īpaši, kas skar to darbību likumdošanas piemērošanā Eiropas Kopienas tiesībās.

Savukārt ACA Europe mērķis ir savstarpēja informācijas apmaiņa, konsultācijas un mācības par administratīvo procesu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211