Plaši apmeklēta solās būt Augstākās tiesas organizētā konference „Administratīvo tiesu un administratīvā procesa tiesvedības pieci gadi Latvijā”, kas notiks piektdien, 27. martā Latvijas Universitātes Lielajā aulā.

Uz konferenci pieteikušies jau gandrīz 500 dalībnieki – tiesneši, tiesībsargājošo un citu institūciju juristi un citi darbinieki, augstskolu mācībspēki un studenti, ministriju un pašvaldību darbinieki, advokāti, notāri, tiesu izpildītāji un citi interesenti. Uz konferenci droši var nākt arī interesenti, kas iepriekš nav pieteikušies, dalība tajā ir bez maksas.  

Konferenci organizē Senāta Administratīvo lietu departaments, kas ir jaunākā Augstākās tiesas struktūrvienība, izveidots tikai pirms pieciem gadiem, kad Latvijā spēkā stājās Administratīvā procesa likums un vienlaikus tika izveidotas arī administratīvās tiesas, tostarp kā kasācijas instances tiesa – Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments. Konferences mērķis ir ne tikai izvērtēt līdzšinējo administratīvo tiesu piecu gadu praksi, bet arī dažādas šā brīža aktualitātes.

Tā, piemēram, senatore Jautrīte Briede referēs par vispārīgo administratīvo aktu, senators Jānis Neimanis par publisko tiesību līgumiem, Saeimas Juridiskā biroja padomnieks Jānis Pleps par sapulču, gājienu un piketu normatīvo regulējumu. Latvijas Universitātes doktorantes Anitas Kovaļevskas ziņojums būs par labas pārvaldības principa konkretizāciju administratīvajās lietās, bet Arvīda Dravnieka, Publisko tiesību institūta direktora – par administratīvā procesa attiecināmību. Par konkrētām administratīvā procesa aktualitātēm arī citu referentu ziņojumi: Edvīns Danovskis referēs par lietu piekritību administratīvajai tiesai, Viktors Šadinovs par administratīvo procesu valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijā un atsavināšanā, Modris Žeivots – par tiesvedību administratīvā pārkāpuma lietā, Māris Ruķeris – par pilnvaru un pilnvarojumu administratīvajā procesā.

Konferences organizatorus un dalībniekus uzrunās arī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, tieslietu ministrs Mareks Segliņš un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāna p.i. Anita Rodiņa.

Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa aicina ikvienu interesentu ne tikai apmeklēt konferenci, bet arī piedalīties diskusijās, paužot argumentētus un pamatotus viedokļus un vērtējumu par administratīvo tiesu sistēmu un tās darbību.

Konferences programmu skatīt šeit.

Žurnālistu ievērībai

Konferences pusdienu pārtraukumā plkst. 13.00 turpat Universitātes Lielajā aulā mediju pārstāvji tiek aicināti uz preses konferenci „Administratīvās tiesas: iecerētais – esošais – attīstība”.

Preses konferencē piedalīsies Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja Zita Kupce, Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja Ilze Freimane, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Inese Kalniņa, Administratīvā procesa likuma izstrādes darba grupas vadītājs Arvīds Dravnieks un viena no vadošajām administratīvā procesa un administratīvo tiesību speciālistēm, Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore Jautrīte Briede.

Žurnālisti varēs dzirdēt viedokļus un atbildes uz interesējošiem jautājumiem par to, kā piecos gados realizējies Administratīvā procesa likuma veidotāju iecerētais, par administratīvo tiesu ikdienu un nākotnes iezīmējumu. 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211