20.-22. jūnijā Briselē notika Starptautiskās Augstāko administratīvo tiesu asociācijas (International Association of Supreme Administrative Jurisdictions – IASAJ) 14. kongress, kura šīgada tēma – “Augstāko administratīvo tiesu loma Covid-19 krīzes laikā”. Latvijas Republikas Augstāko tiesu šajā kongresā pārstāvēja Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore Jautrīte Briede.

Šī bija pirmā reize, kad Latvijas Augstākās tiesas pārstāvis piedalās IASAJ rīkotā kongresā novērotāja statusā. Tā kā Augstākā tiesa pagājušajā gadā nosūtīja asociācijai pieteikumu par iestāšanos, šī kongresa darba kārtībā tika iekļauta arī Augstākās tiesas pieteikuma izskatīšana. Izskatot pieteikumu, asociācijas valde apstiprināja Latvijas Republikas Augstāko tiesu kā asociācijas locekli, par ko paziņots 22. jūnija Ģenerālajā asamblejā, kas sasaukta kongresa ietvaros.

Starptautiskā Augstāko administratīvo tiesu asociācija tika dibināta 1983. gadā Parīzē, tās mītne atrodas Francijas Valsts padomē. Tajā apvienojas 63 valstu augstākās administratīvās tiesas. Asociācijas mērķis ir veicināt starptautisko sadarbību starp augstākajām administratīvajām jurisdikcijām, nodrošinot pieredzes un ideju apmaiņu.

Asociācijas kongress tiek organizēts reizi trijos gados vai kā to atsevišķos gadījumos nosaka Ģenerālā asambleja.

 

Informāciju sagatavoja Iveta Jaudzema, Augstākās tiesas starptautiskās sadarbības speciāliste

E-pasts: iveta.jaudzema@at.gov.lv; tālrunis: 67020396