Rīgas apgabaltiesas svinīgajā sanāksmē 10.novembrī, kas bija veltīta Latvijas valsts proklamēšanas gadadienai, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs kolēģiem pasniedza dāvanu – vēsturisku fotogrāfiju stendu, kas ir atgādinājums par Rīgas apgabaltiesas miertiesnešiem, kas stiprināja tiesiskumu Latvijas brīvvalsts pirmajā laikā.

Oriģinālais stends, kam šobrīd ir vairāk nekā 80 gadu vēsture, atrasts, kad Augstākā tiesa strādāja tagadējās apgabaltiesas telpās. Atgriežoties vēsturiskajā Tiesu pilī, Latvijas brīvvalsts laika liecība glabāta Augstākās tiesas muzejā. Nu, kad arī Rīgas apgabaltiesa ir izveidojusi savu muzeju, fotostends atgriezās pie īstajiem mantiniekiem.

Valsts svētku pasākumu Rīgas apgabaltiesa bija apvienojusi ar gada darba rezultātu izvērtējumu un tiesu sistēmas reformas noslēgumu. Augstākās tiesas priekšsēdētājs, uzrunājot klātesošos, uzsvēra, ka tiesu sistēmā strādājošie šobrīd ir divu vēsturisku reformu liecinieki – tā ir pāreja uz tīro trīspakāpju tiesu sistēmu, kas noslēgsies 2016.gada beigās, un tiesu teritoriālā reforma, kas ir sākuma posmā. Pirmā reforma īpaši nozīmīga apgabaltiesām, jo paplašina to lomu Latvijas tiesu sistēmā. Likvidējot tiesu palātas – apelācijas instanci Augstākajā tiesā – , neapšaubāmi, pieaug ne tikai apgabaltiesu slodze, bet arī to loma. Ja līdz šim Augstākās tiesas tiesu palātas, saņemot lietas no visām apgabaltiesām, veidoja vienotu tiesu praksi, tad tagad tas būs katras apgabaltiesas uzdevums. Augstākās tiesas priekšsēdētājs uzteica Rīgas apgabaltiesu, kas, esot lielākā apgabaltiesa, uzņēmusies zināmu vadību par šo procesu, apkopojot apelācijas tiesu praksi un organizējot apgabaltiesu kopējās videokonferences.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs apsveica apgabaltiesu arī ar vēl vienu nozīmīgu notikumu – jaunajām kancelejas telpām, kas veidotas, domājot par tiesas pieejamību un par kvalitatīvu klientu apkalpošanu. To, cik nozīmīgs šis fakts ir tiesas darbā, priekšsēdētājs atgādināja ar divu pētījumu secinājumiem. Tiesu klientu aptauja parādīja, ka lietu dalībnieki kā tiesu uztver ne tikai tiesnešus, bet ikvienu tiesas darbinieku, un viedokli par tiesu veido ne tikai tiesnešu parakstīts tiesas spriedums, bet arī lietu dalībnieku apkalpošana tiesas kancelejā. Arī pētījums par korupcijas uztveri tiesu darbā apstiprināja šo kopsakarību – tiesa sākas ar apsargu, kas pārbauda dokumentus tiesas apmeklētājiem, un ar kancelejas darbinieku, kas atbild uz lietu dalībnieku telefonzvaniem vai iepazīstina ar lietu. „Tātad tiesa – tas ir katrs tiesnesis un katrs darbinieks. No katra darba veidojas viedoklis par tiesas darbu kopumā. Ar savu darbu mums jāvairo cilvēkos pārliecība par Latviju kā tiesisku valsti,” uzsvēra Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211