Augstākā tiesa 3.maijā saņēma vērtīgu dāvinājumu – Latvijas Senāta senatora Augusta Rumpētera mazdēls Videmars Rumpēteris dāvināja sava vectēva juridisko bibliotēku – 143 juridiska satura grāmatas un likumu krājumus latviešu, vācu un krievu valodā.

Augusts Rumpēters bija senators Civilās kasācijas departamentā 1938.–1940.gadā. Kad 1944.gadā viņš kopā ar diviem vecākajiem dēliem devās trimdā, senatora bibliotēka palika Latvijā, viņa lauku mājās Vīgantos. To mantoja senatora mazdēls Videmars. Viņš studēja bioloģiju, pēc tam teoloģiju, un tā kā profesija nebija saistīta ar tieslietām, vectēva bibliotēku nodeva lietošanā klasesbiedrenei Mārai Vācietei, kura studēja juristos un strādā prokuratūrā.

Tieši Māra Vāciete rosināja senatora mazdēlu šo juridisko bibliotēku Latvijas Senāta simtgadē dāvināt Augstākajai tiesai, lai grāmatas atgieztos tur, kur tām vislabāk būt – Augstākajā tiesā. Ar prokuratūras atbalstu dāvinājums pārvests uz Augstāko tiesu.

Svinīgajā dāvinājuma nodošanā kopā ar Videmaru Rumpēteri Augstākajā tiesā bija viņa dēli, prokurore Māra Vāciete un prokuratūras pārstāvji. Viņi arī iepazinās ar Augstākās tiesas muzeju, izstaigāja Tiesu pili un noskatījās filmu “Senatori”.

Augstākā tiesa pateicas par vertīgo dāvinājumu, kas glabāsies Augstākās tiesas muzejā un lasītavā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211