“Zināšanās balstās cilvēka vērtības. Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte jau simts gadus ir Latvijas tiesu sistēmas vērtību avots, jo vairums Latvijas tiesnešu un tiesu darbinieku ir šīs fakultātes absolventi,” sveicot fakultāti tās simtgadē, kas tika atzīmēta 16.oktobrī, sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

Arī 60% no Augstākajā tiesā strādājošajiem jurista amata profesionālos un ētiskos pamatus apguvuši Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Tādēļ Augstākās tiesas apsveikums fakultātei tās simtgadē ar 89 tiesnešu un darbinieku parakstiem – visu to, kas šajā fakultātē saņēmuši bakalaura, maģistra vai tiesību zinātņu doktora diplomu.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs, uzrunājot Juridiskās fakultātes svinīgā pasākuma dalībniekus, norādīja arī uz vēl citiem Augstāko tiesu un fakultāti vienojošajiem faktiem – tiesnešiem, kas senatora amatu savieno ar pasniedzēja darbu, sadarbību tiesu prakses pētījumos, konferencēs un tiesnešu tālākizglītībā.

Augstākā tiesa Juridiskajai fakultātei vēlēja arī otrajā gadu simtā studentiem sniegt profesionālās zināšanas un juridisko vērtību standartus, kas stiprina Latvijas tiesību sistēmu. Kā arī arvien auglīgu juridiskās zinātnes un prakses mijiedarbību sadarbībā ar Augstāko tiesu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211