Augstākā tiesa priecājas par to Latvijas augstskolu studentu saimes papildinājumu, kas izvēlējušies sākt jurista karjeru un šajā rudenī sper pirmos soļus savā izaugsmes ceļā.

Lai paplašinātu topošo juristu izpratni un interesi par Latvijas tiesu sistēmu un ļautu ieskatīties vienā no interesantākajām un vienlaikus smagākajām juridiskajām profesijām - tiesneša amatā, Augstākā tiesa 2010 gada oktobrī - novembrī rīko Pirmkursnieku dienas Augstākajā tiesā.

Uz Augstāko tiesu aicinātas Juridisko fakultāšu un tiesību zinātņu programmu pirmo kursu studentu grupas.

Programmā paredzēta tikšanās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču, ekskursija pa Tiesu pili un ieskats tiesu zālēs, kā arī Augstākās tiesas muzeja apmeklējums.  

Studentu grupām jāpiesakās un tikšanās laiks jāsaskaņo Komunikācijas nodaļā. Telefons 67020396, 28652211, e-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv.

Pirmās Pirmkursnieku dienas Augstākā tiesa organizēja pagājušā gada rudenī. Atsaucība bija liela - Augstāko tiesu apmeklēja aptuveni 400 studenti no Latvijas Universitātes, Stradiņa Universitātes, Biznesa augstskolas Turība, Rēzeknes Augstskolas, Daugavpils Universitātes, Biznesa koledžas, Alberta koledžas.  

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211