Augstākajā tiesā 17.maijā notika tikšanās ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un Ģenerālprokuratūras pārstāvjiem, lai pārrunātu nodokļu piedziņas problēmas tiesvedību procesos.

Priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, atklājot tikšanos, norādīja, ka Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa ir veikusi tiesu prakses apkopošanu un secinājusi, ka nenomaksāto nodokļu piedziņa notiek gan administratīvā procesa, gan kriminālprocesa, gan civilprocesa kārtībā. Šāda situācija var radīt procesu pārklāšanos vai rezultātu pretrunas.

VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme atzīmēja jautājuma aktualitāti, jo arī VID šobrīd veic nepieciešamās organizatoriskās pārbaudes, lai sistematizētu savus iekšējo resursu efektīvu izmantošanu un novērstu dublēšanos. Uzsverot, ka aicinājums uz sanāksmi ir bijis ļoti aktuāls, proti, ka tas ļaus turpināt strādāt pie uzlabojumiem.

Sanāksmes dalībnieki diskutēja, vai risinājumam nepieciešama doktrīnas un tiesu prakses maiņa vai normatīvā regulējuma grozījumi. Īpaša uzmanība tika pievērsta kriminālprocesā izskatāmo kaitējuma kompensācijas prasījumu izlemšanai.

Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe norādīja uz problēmām normatīvajā regulējumā un atzīmēja, ka par tām jau laiku atpakaļ informētas atbildīgās Tieslietu ministrijas darba grupas. Tomēr attiecībā uz nodokļu piedziņu normatīvā regulējuma pilnveidošana veicama speciālajā likumā „Par nodokļiem un nodevām”.

Ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers norādīja uz nepieciešamību pievērst uzmanību kaitējuma kompensācijas jautājumu izlemšanai, kā arī uzsvēra, ka jāstrādā pie jebkuriem uzlabojumiem, kuri var efektivizēt kriminālprocesu.

Noslēgumā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs atzīmēja, ka tikšanās ir bijusi produktīva, ka apsveicama VID apņemšanās pārskatīt savas darbības metodes un ka Augstākās tiesas darbu sarakstā ierakstāms tiesu prakses pētījums par iemesliem, kāpēc kaitējuma kompensācijas pieteikumi tiek atstāti nenoteikti.

 

Informāciju sagatavoja

Anita Zikmane, Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja

E-pasts: anita.zikmane@at.gov.lv