Augstākā tiesa pastāvīgi paplašina savā tīmekļvietnē pieejamās informācijas un tiesas spriešanā izmantojamo materiālu klāstu un apjomu. Lai informētu par pieejamajiem resursiem un saņemtu tiešu atgriezenisko saiti – jautājumus un komentārus – par Augstākās tiesas piedāvāto komunikāciju un informācijas izplatīšanu par tiesas judikatūru, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas darbinieki tiekas ar apgabaltiesu tiesnešiem un palīgiem.

Tikšanās jau notikušas Kurzemes apgabaltiesā un Vidzemes apgabaltiesā, šodien tāda notika ar Rīgas apgabaltiesas tiesnešiem, savukārt rudenī ieplānota tikšanās Zemgales apgabaltiesā.

Semināru laikā tiek detalizēti analizētas Judikatūras nolēmumu arhīva izmantošanas iespējas, sniegta informācija par Latvijas Senāta nolēmumu pieejamību, kā arī veicināta citu Augstākās tiesas resursu izmantošana tiesas spriešanā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa

 

Informācija: Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211