Piektdien, 5. martā plkst. 10.00 tiek sasaukts Augstākās tiesas plēnums jeb tiesnešu kopsapulce, kurā analizēs un vērtēs tiesas darbu 2009.gadā.

Statistikas dati, kas pieejami arī mājas lapas www.at.gov.lv sadaļā „Statistika”, rāda, ka 2009.gadā Augstākās tiesas tiesvedībā bija 6687 lietas. Senātā izskatītas divas trešdaļas jeb 74% lietu, bet tiesu palātās – 51% lietu. Nepabeigto lietu atlikums gada beigās Augstākajā tiesā kopumā bija 2468 lietas. Ar katru gadu palielinās Augstākās tiesas tiesnešu darba apjoms: pirms desmit gadiem izskatīto lietu skaits vidēji uz vienu tiesnesi bija 60 lietas, 2004. gadā – 84 lietas, bet 2009. gadā 100 lietas.

Turklāt aizvadītais gads Augstākajai tiesai bija finansiāli smags gads. Piešķirtais finansējums – 2 843 067 lati – bija par 25% mazāks nekā iepriekšējā gadā, tiesnešu skaits bija nepietiekams, vienu no Augstākās tiesas pamatfunkcijām – judikatūras veidošanu – nebija iespējams veikt nepieciešamajā apjomā.  

Piektdien plēnums analizēs Augstākās tiesas darba rezultātus un meklēs risinājumus darba efektivizēšanai. Tiks sniegts pārskats par katra Senāta departamenta un tiesu palātas darbu.

Par aizvadītā gada darbu informēs arī Judikatūras nodaļas vadītāja Zigrīda Mita un Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa.

Kopsavilkuma ziņojumu par Augstākās tiesas darbu 2009. gadā sniegs Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

Piedalīties plēnumā aicināts arī ģenerālprokurors Jānis Maizītis un tieslietu ministrs Mareks Segliņš.

 

Pēc plēnuma (ap plkst. 15.00) Augstākās tiesas priekšsēdētājs uz preses konferenci aicina žurnālistus. I.Bičkovičs dalīsies pārdomās par tiesas darba vērtējumu un problēmām. Preses konferencē piedalīsies arī Senāta departamentu un tiesu palātu priekšsēdētāji, Judikatūras nodaļas vadītāja un Administrācijas vadītāja.

Žurnālistiem caurlaides uz plēnumu un preses konferenci jāpiesaka Komunikācijas nodaļā par tālruni 67020396.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211