Divi jauni Kurzemes apgabaltiesas un trīs Latgales apgabaltiesas notāri 10. jūnijā Augstākajā tiesā nodeva notāra zvērestu.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, pieņemot notāru zvērestu, uzsvēra viņu piederību tiesu sistēmai un to, ka arī no viņu darba veidojas sabiedrības attieksme pret valsti, tiesu sistēmu un taisnīgumu.

Agris Jaunpujēns iecelts par zvērinātu notāru Saldū, Baiba Spirģe-Svētiņa Liepājā, Sandra Romāne un Romualds Laizāns Rēzeknē, Ilze Popele Krāslavā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211