Lai uzlabotu tiesas darba organizāciju, efektivitāti un kvalitāti, ar 2019.gada 1.janvāri reorganizēta Augstākās tiesas Administrācija, Dokumentu pārvaldības nodaļu pievienojot Augstākās tiesas Kancelejai. Turpmāk visu dokumentu apriti – gan tiesu lietu, gan citas korespondences – nodrošinās viena struktūrvienība – Kanceleja.

Apmeklētāju pieņemšanas kārtība nemainās: dokumentus pieņem un izsniedz Kancelejā pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8.30 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.30 līdz plkst.15.00 (ar pusdienu pārtraukumu plkst.12.00–12.30); pirmssvētku dienās apmeklētāju pieņemšanas laiks līdz plkst.15.00.

Lai iepazītos ar lietas materiāliem, dalībniekiem iepriekš jāpiesakās Kancelejā: tārunis civillietām 67020364, krimināllietām  67020361, administratīvajām lietām 67020339. Iepazīšanās ar lietu materiāliem katru darba dienu līdz plkst.15.00.

Tiesas vestibilā atrodas pastkastīte, kurā persona var atstāt iesniegumu, informācijas pieprasījumu vai pieteikumu.

Augstākās tiesas Kanceleju turpinās vadīt Elīna Majore.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211