Atzīmējot viena no Latvijas tiesību sistēmas un civiltiesību pamatlicējiem – Latvijas Senāta senatora Augusta Lēbera – 150.dzimšanas dienu, Augstākajā tiesā 8.septembrī atklāta izstāde „Augusta Lēbera dzīve un darbs”. Tas ir unikāls notikums, jo izstāde tiesas telpās notiek pirmoreiz. No Augstākās tiesas muzeja krājumiem veidotā izstāde apskatāma līdz 2.oktobrim.

Augstākās tiesas muzejā glabājas interesanti materiāli un unikālas vērtības, kas sniedz ieskatu ne tikai Latvijas patriota vācbaltieša, senatora, tiesību doktora, profesora Augusta Lēbera (1865–1948) dzīvē un darbā, bet caur viena no spožākajiem Latvijas tiesībniekiem liecībām ļauj niansētāk izprast Latvijas vēsturē nozīmīgo valsts veidošanas un attīstības laiku līdz 1940.gadam, izjust tā laika juridiskās kultūras vidi un juristu centienus.

Izstādē skatāmas liecības – tiesneša amata ķēde, Senāta spriedumi, rokrakstā sastādīts spriedumu rādītājs u.c. – par Augusta Lēbera darbu Latvijas Senātā, kur viņš 20 gadus bija augstākās tiesu instances tiesnesis un divus gadus arī Civilās kasācijas departamenta priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs. Dokumenti, fotogrāfijas, Goda doktora nozīme un citas liecības raksturo Augusta Lēbera darbību Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, pie kuras šūpuļa viņš stāvēja un kur 20 gadus mācīja tirdzniecības tiesību kursu. Atsevišķs stends veltīts Lēbera politiskajai un likumdošanas darbībai. Spožākais eksponāts ir īpašais 1937.gada Civillikuma eksemplārs, ko likuma izstrādātājiem dāvināja Valsts prezidents, bet mazāk zināmi citi dokumenti, piemēram, Miera delegācijas sarunu vešanai ar Vāciju 1920.gada sēžu protokoli. Daudzveidīga bijusi Augusta Lēbera sabiedriskā darbība, kas arī atspoguļota izstādē, eksponējot, piemēram, viņa izveidotās un vadītās Ugunsapbedīšanas biedrības sarakstes dokumentus Rīgas krematorijas būvniecības sakarā.

Izstādē izvietota vien daļa no vēsturiskās bagātības, ko savācis un, neskatoties uz piespiedu izceļošanu no Latvijas 1939.gadā un bēgļu dzīvi Polijā un Vācijā, saglabājis pats senators un ko Augstākajai tiesai nodevis viņa dēls profesors Dītrihs Andrejs Lēbers. Tas arī bija sākums Augstākās tiesas muzejam 1998.gadā.

Vairāk par Augustu Lēberu un viņam veltīto izstādi lasiet žurnāla „Jurista Vārds” 8.septembra numurā.

Interesentiem, kuri vēlas apskatīt izstādi „Augusta Lēbera dzīve un darbs”, apmeklējumu jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, tālrunis 67020396, 28652211. Ierodoties Augstākajā tiesā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas identifikācijas apliecība.

Izstāde ir pirmais notikums, kas ievada Augustam Lēberam veltīto pasākumu nedēļu Augstākajā tiesā. Trešdien vizītē Latvijā ieradīsies Igaunijas un Lietuvas Augstāko tiesu delegācijas, lai turpinātu savulaik Augusta Lēbera kopto Baltijas valstu tiesnešu tikšanos tradīciju. Bet piektdien Augstākā tiesa sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti un žurnālu „Jurista Vārds” organizē starptautisku konferenci „Komerctiesības Baltijas tiesību telpā”, kas veltīta Latvijas tirdzniecības tiesību pamatlicējam Augustam Lēberam.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis 28652211