Likums par administratīvām tiesām pirms 100  gadiem un Administratīvā procesa likums pirms 20 gadiem – par šiem diviem likumiem un to piemērotājiem – administratīvajām tiesām – ir stāsts jaunajā izstādē, kas iekārtota Augstākās tiesas vestibilā.

Pirmais eksponāts izstādē – “Valdības Vēstnesis”, kurā 1921.gadā publicēts Likums par administratīvām tiesām, kas lika pamatu administratīvajai justīcijai Latvijā. Tālāk informācija, kas stāsta par augstāko tiesu instanci šī likuma piemērošanā līdz 1940.gadam – Latvijas Senāta Administratīvo departamentu. Par departamenta priekšsēdētājiem Kristapu Valteru un Jāni Kalacu, par senatoriem un viņu darbību pirms vai pēc senatora amata, kā arī par viņu likteņiem pēc Latvijas okupācijas.

Arī izstādes otrā daļa, kas veltīta Administratīvā procesa likuma tapšanai neatkarību atguvušajā Latvijā, sākas ar īpašiem eksponātiem – Valsts prezidenta Egila Levita vairāk nekā 20 gadus seniem darba materiāliem, kas perfekti sistematizēti un sakārtoti biezās mapēs. Tie liecina par viņa, Eiropā skolota jurista, sākotnēji šķietami bezcerīgo cīņu par nevienam nesaprotamajām administratīvajām tiesībām. Tālāk materiāli par Arvīda Dravnieka vadīto Administratīvā procesa likuma izstrādāšanas darba grupu – krāsaini likuma projektu varianti, shēmas, sēžu protokoli un pat kāds īpašs mūzikas disks. Tālāk stāsts par to, kā darba grupas locekļi pašu izstrādātajam likumam palīdzēja iedzīvoties dzīvē – mācot, rakstot rokasgrāmatas un pašiem kļūstot par tiesnešiem.

Tā kā izstāde iekārtota Augstākajā tiesā, tad atsevišķa tās sadaļa veltīta Senāta Administratīvo lietu departamentam, kas izveidots 2004.gadā. Tajā stāsts ne tikai par senatoru darba rezultātiem izskatītajās lietās, sarakstītajās grāmatās un savu palīgu izaudzināšanā par tiesnešiem, bet arī par ieguldījumu sabiedrības tiesiskajā izglītošanā un juridiskās kultūras veidošanā. Arī par departamenta dzīvi ārpus darba un senatoru hobijiem.

Izstādes pēdējā daļa iepazīstina ar Administratīvās justīcijas simtgades gada pasākumiem un paliekošajām vērtībām – iestādītajiem ceriņiem, nofilmētajām atmiņu intervijām, sarunām ar skolēniem. Arī par jauku kopā būšanu Ceriņu Zoom ballītē un azartisko “V.I.P.” spēli televīzijā. Šī izstādes daļa nav noslēgta, jo Administratīvās justīcijas simtgades gads vēl turpinās.

Sakarā ar Covid-19 izplatību ierobežojošiem pasākumiem šobrīd izstādi apmeklēt nav iespējams. Ceram uz situācijas uzlabošanos!

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211