Latvijas televīzijas spēlē skolēniem “Gudrs, vēl gudrāks” aizvadītajā sezonā piedalījās arī administratīvās tiesas, sagatavojot tiesību jautājumus visu klašu finālspēlēm. Neviltots bija tiesnešu prieks, kad gandrīz visi skolēni uz jautājumiem atbildēja pareizi. Sezonas noslēgumā Augstākā tiesa šos tiesību jautājumu “gudriniekus” aicināja ciemos pie sevis, lai iepazītos klātienē, parādītu Tiesu pili un tiesnešu un darbinieku darba ikdienu.

Aicināti bija Emīls Šmits no Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas 12.klases, Loreta Meikšāne no Jēkabpils 3.vidusskolas 11.klases, Amēlija Čeiča no Cēsu Valsts ģimnāzijas 10.klases, Renārs Vanags no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas 9.klases, Eduards Zilberts no Rīgas Doma kora skolas 8.klases, Anna Lapiņa no Jaunmārupes pamatskolas 7.klases, Rūta Jansone no Valmieras Viestura vidusskolas 6.klases un Jēkabs Hmieļevskis no Liepājas Raiņa 6.vidusskolas 5.klases. Diemžēl visi ierasties nevarēja, bet tie, kas bija, turklāt kopā ar ģimenēm, skolotājiem un draugiem, tika lapini sveikti Augstākajā tiesā.

Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa ar panākumiem spēlē apsveica gan jauniešus, gan viņu atbalstītājus un līdzi jutējus. “Ticiet man, mēs sekojām līdzi katram finālam un turējām īkšķus, lai uz mūsu sagatavotajiem jautājumiem Jūs zinātu atbildes vai arī loģiski tās izsecinātu,” sacīja senatore.

Uzrunājot jauniešus, Veronika Krūmiņa uzsvēra, ka zināšanas par valsti un tiesībām ir vienas no pamatzināšanām, lai cilvēks pilnvērtīgi varētu iesaistīties valsts dzīvē: “Parasti cilvēks baidās no nezināmā. Piemēram, ja es nesaprotu, kā darbojas kāds mehānisms un nevēlos to zināt, tad es to neizmantoju vai arī izmantoju nepilnvērtīgi. Tāpat ir arī ar piedalīšanos valsts dzīvē: ja es nesaprotu, kā valsts darbojas, kādas ir manas tiesības, kādi ir mani pienākumi, kāda ir  mana atbildība, tad es pilnvērtīgi valsts dzīves norisēs nespēju iesaistīties.” Tāpēc ir ir ļoti svarīgi saprast valsts uzbūvi, kā darbojas valsts institūcijas – Saeima, Ministru kabinets, tiesas: “Ir svarīgi apzināties – mēs esam valsts. Un tikai no mūsu zināšanām, prasmēm un iesaistes ir atkarīgs, kādu valsti mēs veidojam.”

Jaunieši Augstākajā tiesā satikās un fotografējās kopā ar senatoriem un tiesas darbiniekiem, ieskatījās viņu darba kabinetos un iztaujāja par darbu, karjeru un citiem jautājumiem, skatīja tiesas zāles un sanāksmju telpas un pat Augstākās tiesas priekšsēdētāja darba kabinetu. Tāpat bija iespēja skatīt vēsturiskas telpas – Latvijas Senāta zāli, kas tagad ir Ministru kabineta sēžu zāle, Tiesu pils vestibilu ar Taisnības skuptūru, kā arī Augstākās tiesas muzeju.

Administratīvā justīcija pagājušajā gadā atzīmēja simtgadi, un administratīvās tiesas to darīja arī neierastos veidos, piemēram, piedaloties TV erudīcijas spēlē “Veiksme. Intuīcija. Prāts”, kā arī sagatavojot jautājumus TV spēlē skolēniem “Gudrs, vēl gudrāks”, tādējādi darot saprotamāku tiesu sistēmu iespējami plašākai sabiedrībai.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211