2019.gadā Augstākajai tiesai bijusi pozitīva dinamika visos galvenajos rādītājos – saņemto lietu skaits samazinājies par 5%, izskatīto lietu skaits palielinājies par 5%, lietu uzkrājums samazinājies par 9%. Šādas dinamikas uzturēšanai un lietu izskatīšanas termiņu samazināšanai jābūt arī 2020.gada darba prioritātei – gada atskaites plēnumā 17.februārī norādīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs atzīmēja, ka samazinās arī senatoru slodze – ja pirms pāris gadiem tā bija vairāk par 100 lietām gadā, tad pagājušajā gadā vidēji viens senators Civillietu departamentā izskatījis 81 lietu, Administratīvo lietu departamentā – 86 lietas, Krimināllietu departamentā – 98 lietas. Senāta departamentu priekšsēdētāji norādīja – optimālā slodze tiesnesim kasācijas instancē būtu ne vairāk kā 75 lietas gadā.

Senāta departamentu priekšsēdētāji plēnuma uzmanību vērsa uz zemāko instanču nepietiekamu darba kvalitāti – augsts ir to spriedumu procents, kuri atcelti procesuālu trūkumu dēļ, it īpaši nekvalitatīvas pierādījumu vērtēšanas dēļ. Iemesls tam varētu būt tiesnešu slodze vai nepietiekama kvalifikācija. Augstākās tiesas priekšsēdētājs aicināja senatorus piedalīties zemāku instanču tiesnešu profesionālo iemaņu pilnveidošanā, lasot lekcijas Tiesnešu mācību centrā un organizējot seminārus Augstākajā tiesā vai izbraucot uz apgabaltiesām. Kā arī izmantot likumā “Par tiesu varu” un Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā paredzēto iespēju nosūtīt tiesnesi uz profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu.

Apkopojot departamentu priekšsēdētāju ziņojumos minētās problēmas, Augstākās tiesas priekšsēdētājs norādīja arī uz citām iespējām departamentu slodzes mazināšanai. Piemēram, mazinot departamentu resursu patēriņu ar tiesu procesiem nesaistītu sūdzību izskatīšanā, atbrīvojot Augstāko tiesu no kasācijas instancei neraksturīgas funkcijas – speciālo darbību akceptēšanas, kā arī nodrošinot Augstākās tiesas darbiniekiem kasācijas instances nozīmei atbilstošu atalgojumu.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs atzinīgi novērtēja Augstākās tiesas komunikāciju ar sabiedrību – gan informāciju par Senātā izskatītajām lietām, gan par tradīciju kļuvušos pasākumus – Pirmkursnieku dienas studentiem un Mediju dienu, gan pagājušā gada jauninājumus – piedalīšanos sarunu festivālā Lampa un Uzņēmēju aptauju par Augstākās tiesas darbu. “Tas dod pozitīvu pienesumu ne tikai Augstākajai tiesai, bet visai tiesu sistēmai kopumā,” uzsvēra Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

 

Vēl par Augstākās tiesas 17.februāra plēnumu lasiet:

Civillietu departaments pietuvojies kvalitatīvi jaunai kasācijas tiesvedības pakāpei civilprocesa attīstībā

Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs: Ekonomisko lietu tiesa ir vērsta uz pagātni

Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja norāda uz tiesnešu skaita stratēģiskas plānošanas nepieciešamību

Līdz 16.martam jāizvirza kandidāti Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatam

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211