Akcentējot Augstākās tiesas jeb Senāta devumu Latvijas pamatlikuma – Satversmes – radīšanā un piemērošanā, Augstākajā tiesā izveidota izstāde “Senāts Satversmei”. Tā ir daļa no Satversmes simtgades projekta, kurā Augstākā tiesa piedalās ar pasākumiem visa gada garumā.

Izstāde stāsta par Latvijas Senāta un senatoru lomu Satversmes izstrādāšanā un iedzīvināšanā starpkaru periodā, kā arī par Augstākās tiesas devumu Satversmes vērtību atjaunošanā un stiprināšanā pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas.

Satversmes sapulcē, kas 1920.–1922.gadā izstrādāja Satversmi, starp 150 tās locekļiem bija arī senatori Andrejs Sīmanis, Fridrihs Vesmanis un Senāta virsprokurors Voldemārs Zāmuels, kā arī Kārlis Puriņš, kurš par senatoru kļuva vēlākos gados. Izstādē akcentētas gan viņu personības, gan Senāta loma Satversmes piemērošanā un konstitucionālo strīdu izšķiršanā, ņemot vērā, ka starpkaru periodā atsevišķas Satversmes tiesas nebija un šīs funkcijas bija Senātam.

Izstādē arī liecības par senatoru centieniem Latvijas valstiskuma saglabāšanā pēc okupācijas. Īpaša vērtība ir trimdas senatoru 1948.gada atzinumam par 1922.gada Satversmes spēkā esamību okupācijas apstākļos. Izstādē skatāma šī atzinuma pirmpublikācija.

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas senatoru devums Satversmei ir gan līdzdalība Satversmes zinātniskajos komentāros, gan Senāta pieteikumi Satversmes tiesai par likumu normu atbilstību Satversmei. Izstādē akcentēta arī Augstākās tiesas un Satversmes tiesas sadarbība – no tiesu dialoga līdz kopīgi organizētām diskusijām sarunu festivālā LAMPA. Interesanti būs redzēt Allas Spales Satversmes izdevumu kolekciju, kurā arī viņas kā studentes Satversme 1997.gadā – sīkā drukā vienā lapā ietilpināta.    

Izstādē skatāms Satversmes tiesneša amata tērps, ko Augstākās tiesas muzejam dāvinājusi senatore Ilze Skultāne, kas bija Satversmes tiesas pirmā sastāva tiesnese.

Atsevišķa sadaļa izstādē ir par Satversmes simtgades gadu Senātā – kā eksponāti ir gan Augstākās tiesas kalendārs, gan konferences un diskusiju materiāli, gan skolēnu dāvanas Satversmes vēstnešiem.  Īpaša vērtība – šogad izdotā grāmata “Senāts lasa Satversmi”, bet interesantākais eksponāts varētu būt senatoru tviterlapiņas – atziņas par Satversmi.

Izstāde Augstākajā tiesā būs skatāma visu šo gadu, kas ir Satversmes simtgades gads. Tiesas apmeklētāji izstādi var brīvi skatīt tiesas vestibilā. Citiem interesentiem jāpiesakās un apmeklējuma laiks jāsaskaņo Komunikācijas nodaļā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211