Ar 1. jūniju līdzekļu ekonomijas nolūkā likvidēta Augstākās tiesas Sūdzību izskatīšanas nodaļa. Turpmāk nodaļas funkcijas – personu iesniegumu pieņemšana un atbilžu sagatavošana – tiks pārdalītas starp Senāta departamentiem, tiesu palātām un Administrācijas Dokumentu pārvaldības nodaļu.

Trīs no nodaļas bijušajiem darbiniekiem turpinās darbu kā Senāta Civillietu departamenta un Dokumentu pārvaldības nodaļas konsultanti, bet ar diviem darbiniekiem darba attiecības pārtrauktas. Līdz ar to pieaugs Augstākās tiesas tiesnešu darba slodze, jo tiesnešiem būs arī jāizskata iedzīvotāju sūdzības un jāatbild uz tām. 2008. Gadā Sūdzību izskatīšanas nodaļā tika saņemti 1406 personu iesniegumi par dažādiem ar Latvijas tiesu instancēm saistītiem jautājumiem un 22 iesniegumi reabilitācijas jautājumos.

Finanšu trūkuma dēļ ar 1. jūniju no darba atbrīvoti arī vienpadsmit tiesu palātu un Administrācijas nodaļu darbinieki, viņu darba pienākumus pārdalot citiem darbiniekiem, kuru darba slodze līdz ar to palielināsies. Kopumā darbinieku skaits Augstākajā tiesā samazinājies par 10%.

Likvidēti arī kanceleju un Administrācijas nodaļu vadītāju vietnieku amati. Vairāki Administrācijas nodaļu darbinieki turpmāk strādās nepilnu darba slodzi.

Kā iepriekš informējām, Augstākās tiesas senatoru pienākumus pēc pašu vēlēšanās ar 1. jūniju beidz pildīt arī Senāta Civillietu departamenta senatore Ruta Zaķe un ar 1. jūliju Senāta Krimināllietu departamenta senatore Valda Eilande.
 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211