Augstākā tiesa ir ne tikai tiesu instance, kuras pamatfunkcija ir spriest tiesu un veidot judikatūru, bet arī iestāde, kas atvērta sabiedrības – studentu, skolēnu un arī skolotāju – juridiskajai izglītošanai.

Tradicionāli rudenī uz Pirmkursnieku dienām Augstākajā tiesā tiek aicināti augstskolu juridisko programmu pirmo kursu studenti, bet skolēnu grupas uz tiesību pamatu stundām un ekskursijām Augstākajā tiesā ierodas visu gadu.

Arī šajā nedēļā Augstāko tiesu apmeklēja divas skolēnu grupas – Rīgas 6.vidusskolas un Rīgas 53.vidusskolas audzēkņi, kā arī Ķekavas novada vēstures un sociālo zinību skolotāji.

Rīgas 6.vidusskolas vienpadsmitklasnieki Augstāko tiesu apmeklēja Karjeras dienu ietvaros un iepazina tiesā strādājošo profesijas. Pamata amats tiesā, protams, ir tiesnesis, un par to jauniešiem stāstīja viens no vispieredzējušākajiem Augstākās tiesas tiesnešiem – Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars. Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājas palīdze Inga Bērtaite iepazīstināja ar tiesneša palīga darbu, bet Senāta kancelejas vadītāja Elīna Majore – ar kancelejas darbinieku darbu. Savukārt Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa atklāja, ka tiesā darbs ir ne tikai juristiem, bet arī citu profesiju pārstāvjiem – Administrācijā strādā finanšu, personāla, komunikāciju un informācijas tehnoloģiju speciālisti.

Rīgas 53.vidusskolas skolēni Augstāko tiesu apmeklē regulāri, arī šogad uz Senāta Administratīvo lietu departamenta senatores Veronikas Krūmiņas vadīto tiesību pamatu stundu ieradās 9. un 12.klašu skolēni.

Savukārt piektdien, 11.septembrī, Veronika Krūmiņa vadīja tiesību pamatu semināru skolotājiem. Ķekavas vidusskolas skolotāja Anita Tenisa bija piedalījusies pirmajā Izglītības ministrijas organizētajā sociālo zinību skolotāju seminārā Augstākajā tiesā un, atzīstot to par vērtīgu turpmākajam darbam, tagad organizēja kolēģu – Ķekavas novada skolu vēstures un sociālo zinību skolotāju – semināru.

Tiesas apmeklējuma laikā gan skolēniem, gan skolotāju grupām iespējams iepazīties ar Augstākās tiesas muzeju, izstaigāt Tiesu pils zāles un, ja notiek tiesas sēdes – iespējams ielūkoties arī to norisē.

Ekskursijas, senatoru stundas un arī citas programmas jāpiesaka un jāsaskaņo Komunikācijas nodaļā, tālrunis 67020396, 28652211.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211