3.jūnijā Augstākajā tiesā notika mācību praktikums rajona tiesu tiesnešiem, ko vadīja senatores Dzintra Balta un Veronika Krūmiņa un Kurzemes apgabaltiesas tiesnese Linda Vēbere.

Mācību praktikuma mērķis bija pilnveidot tiesnešu prasmes tiesas sēdes vadīšanā, lai pilnvērtīgi tiktu nodrošinātas procesa dalībnieku tiesības uz taisnīgu tiesu, tajā pašā laikā nodrošinot tiesas procesa efektivitāti. Praktikumā kolēģi dalījās savā tiesas procesu vadīšanas pieredzē, kā arī analizēja publiskajā telpā esošo informāciju, kas atspoguļo dažādas situācijas tiesu procesos.

Praktikumā tika aktualizēts jautājums par lietas sagatavošanu iztiesāšanai un tā ietekmi uz kvalitatīvu tiesas procesa norisi. Analizējot tiesneša komunikāciju ar procesa dalībniekiem, uzmanība tika pievērsta arī procesa dalībnieku disciplinēšanas nepieciešamībai un iespējām, ja notiek tīša tiesas procesa kavēšana vai savu tiesību ļaunprātīga izmantošana.

Latvijas Tiesnešu mācību centrs šādu mācību semināru jau praktizējošiem tiesnešiem organizējis pēc pašu tiesnešu ieteikuma, jo šie ir jautājumi, kas aktuāli gan tiesnešiem, kas amata pienākumus pilda nesen, gan tiesnešiem ar pieredzi.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211